Loading...

Vi ringer dig!

KOM IGÅNG

Fyll i ditt telefonnummer så hjälper vi dig hitta rätt betallösning.

Nya värd-IP-adresser för våra terminaler

2 SEPTEMBER, 2019

Som en del av en pågående uppgradering av vår it-infrastruktur kommer vi under hösten att uppdatera värd-IP-adresserna för våra terminaler. Genom den här uppdateringen kommer vi kunna erbjuda er en ännu högre nivå av tillförlitlighet och redundans än tidigare, samt förse er med nya tjänster. Utrullningen av de nya värd-IP-adresserna kommer inledas 1 november, 2019.

Vad du behöver göra

Du kommer inte behöva göra något med själva terminalen eftersom den uppdateras automatiskt när den hämtar nya parametrar.

Däremot behöver du säkerställa att din internetleverantör och ditt nätverks brandvägg tillåter trafik till de nya värd-IP-adresserna. I de flesta fall kommer detta inte vara ett problem men om ditt nätverk endast tillåter trafik till ”vitlistade” IP-adresser behöver de nya IP-adresserna adderas till den listan. Vänligen kontakta din internetleverantör, it-partner eller nätverksadministratör för att se om du påverkas och så att de kan vidta de nödvändiga åtgärderna innan 1 november, 2019.

Om ditt nätverk bara tillåter trafik till vitlistad IP-adresser behöver ni tillåta utgående TCP-kopplingar till alla portar på detta IP-intervall:
213.232.96.0/22 (213.232.96.0 till 213.232.99.255)

Viktigt: Du kommer inte kunna genomföra några transaktioner med din terminal om de nya värd-IP-adresserna är blockerade.

Om du har några frågor om den här uppdateringen eller behöver hjälp kan du kontakta oss på support@bambora.com