Terminal

 • Dagsavslut

  Vad betyder det när det står ”Var god gör dagsavslut” i terminalen?

  Det betyder att du inte gjort ett dagsavslut inom 24 timmar efter dagens första transaktion. Meddelandet kan även komma upp om terminalens minne är fullt, till exempel om ni gjort många offline- köp under dagen. Vi rekommenderar att du alltid gör ett dagsavslut i slutet av dagen, vilket ger ett jämnt insättningsflöde.

  Hur gör jag ett dagsavslut?

  Ingenico-terminaler:
  Tryck på ”Meny”. Eventuellt behöver du ange er terminalkod följt av ”Ok” (grön knapp). Terminalkoden står i ditt välkomstbrev.

  Välj ”Dagsavslut”. Terminalen kommer att be om din terminalkod och därefter genomföra ett dagsavslut.

  Jag saknar ett dagsavslut, hur gör jag för att komma åt informationen?

  Alla dagsavslut sparas digitalt hos oss. Du har tillgång till dina dagsavslut i din webbportal MyBambora eller Webmanager (se nedan) men du kan även kontakta oss, så skickar vi den till dig.

  Bambora ONE eller Bambora Device:
  Logga in på MyBambora via my.bambora.com. Tryck på ”Dagsavslutsrapporter” i menyn till vänster.

  Bambora terminal eller hyresavtal 36 månader (f.d. Samport):
  Logga in på Webmanager via webmanager.samport.com. Välj ”Rapporter” i menyn överst på sidan.

  Om du inte har tillgång till MyBambora eller Webmanager, kontakta oss så hjälper vi dig!

  Varför kan jag inte göra dagsavslut?

  Vanligtvis beror det på ett nätverksfel, det vill säga att terminalen inte kan ansluta till oss för tillfället. Du får ett felmeddelande, ”Medges ej, kommunikationsfel”. Felsök terminalen genom att kontrollera att alla sladdar sitter i ordentligt.

  Om du har en wired terminal:
  Kontrollera att din internetrouter är igång och fungerar. Starta om routern och vänta tills den har gått igång igen. Därefter, starta om terminalen, det kan ta 2-3 minuter.

  Om du har en wireless terminal:
  Kontrollera att SIM-kortet sitter i terminalen och fungerar, detta gör du enklast genom att ringa till din operatör. Fungerar inte SIM-kortet, ta ut kortet och torka av, sätt tillbaka och starta om terminalen.

  Om dessa åtgärder inte hjälper, kontakta oss så hjälper vi dig gärna.

  Varför är det skillnad mellan mitt dagsavslut och den inbetalning jag har fått?

  Det kan bero på flera anledningar, kontrollera följande saker:

  1. Står det till exempel American Express (Amex) eller Diners Club på några belopp på ditt dagsavslut? Dagsavslutet specificerar alltid upp olika korttyper på skilda totaler, dessa måste man dra bort från totalbeloppet eftersom aktörerna sätter in pengar separat enligt de avtal ni har med dem.
  2. Har du gjort flera dagsavslut under dagen och tappat bort en slip? De insättningar du får består av hela er dagskassa, till exempel från kl 00:00 till 23:59. Detta är en inställning på ert konto hos oss och kan justeras om du vill. Har du till exempel gjort två dagsavslut före kl 23:59 och ett efter, skickas endast de transaktioner som är dagsavslutade före kl 23:59 till inlösandebank och betalas ut enligt det avtal ni har med inlösaren.
  3. Har du gjort dagsavslut? Om du inte har gjort en dagsavlutning skickas inte transaktionerna iväg till er inlösare, och utbetalningen av dessa transaktioner uteblir.
  4. Har du genomfört köp efter du har gjort en dagsavslutning skickas inte dessa med. Du behöver göra ett dagsavslut till igen efter dessa transaktioner.
  5. Inlösandebank kan ta ut serviceavgiftinnan beloppet sätts in på ert bankkonto. I detta fall kommer det belopp du erhåller att vara ett lägre än det som finns på dagsavslutet. Detta är avtalsspecifikt och styrs av din inlösandebank.

   

  OBS! Om du saknar en ersättning, eller om den är felaktig, rekommenderar vi att du i första hand kontaktar din inlösare. Har du både terminal och inlösenavtal hos Bambora är du självklart välkommen att kontakta oss, så hjälper vi dig!

 • Ersätta simkort

  Hur byter jag mitt sim kort i terminalen?

  Här kommer en instruktionsvideo för hur du enkelt kan byta ditt sim kort i terminalen. 

 • Kom-i-gång med terminal

  Hur kommer jag igång med min terminal?

  1. Koppla in terminalen enligt anvisningar som medföljer. För att säkerhetsställa att terminalen fungerar, följ instruktionen nedan för att uppdatera parametrar och göra ett dagsavslut.

  Ingenico-terminaler

  Uppdatera parametrar:
  Tryck på ”Meny”. Eventuellt behöver du ange din terminalkod följt av OK. Terminalkoden står i ditt välkomstbrev.

  Välj ”Inställningar” i menyn, därefter ”Uppdatera parametrar”. Ange terminalkod följt av ”Ok” (grön knapp). Terminalen hämtar nu terminalinställningar och visar ”Laddar parametrar – X %”. När terminalen når 100 % står det ”Parametrar laddade, startar om”. Skärmen blir blå och terminalen ser ut som vanligt igen.

  Dagsavslut:
  Tryck på ”Meny”. Eventuellt behöver du ange din terminalkod följt av OK (grön knapp). Terminalkoden står i ditt välkomstbrev.  

  Välj ”Dagsavslut”. Terminalen ber nu om din terminalkod och genomför därefter ett dagsavslut. Eftersom du ännu inte tagit emot några korttransaktioner säger terminalen”Tom omgång”.

  Om både parameteruppdateringen och dagsavslut gått bra kan du vara säker på att din terminal fungerar som den ska.

   

  Hypercom-terminaler

  Uppdatera parametrar:
  1. Klicka på ”Home”. Eventuellt behöver du ange din terminalkod följt av Enter (grön knapp). Terminalkoden står i ditt välkomstbrev.

  2. Välj ”Inställningar” i menyn, tryck på den vita knappen i högra hörnet av skärmen för att bläddra ner i menyn.

  3. Välj alternativet ”Parametrar”.

  4. Ange terminalkoden följt av ”Enter” (grön knapp). Terminalen hämtar nu terminalinställningar och visar ”Laddar parametrar – X %”. När terminalen når 100 % står det ”Parametrar laddade” och den går tillbaka till menyn eller startskärmen.


  Dagsavslut:

  Tryck ”Home”. Eventuellt behöver du ange din terminalkod följt av ”Enter” (grön knapp).

  Välj ”Dagens omgång” och sedan ”Dagsavslut”. Ange din terminalkod (står i ditt välkomstbrev) om terminalen ber om det. Avsluta med ”Enter”.

  Terminalen frågar ”Köp totalt 0,00 SEK?”, välj ”Ja”. Terminalen kommer sedan fråga ”Returer totalt 0,00 SEK”?, välj ”Ja”. Terminalen genomför nu ett dagsavslut och säger ”Tom omgång”, beroende på att du inte tagit emot några korttransaktioner ännu.

  Terminalen frågar ”Utskift Ok?”, välj ”Ja”.

  Om såväl parameter-uppdatering som dagsavslut gått bra samt att ditt företagsnamn står på dagsavslutet, kan du vara säker på att din terminal fungerar som den ska.

  Terminalen ber om en kod, vad betyder det?

  Din terminal är programmerad med en egen unik kod för att förhindra att obehöriga kan nyttja den och komma åt känsliga funktioner. Din unika terminalkod finns i ditt välkomstbrev. Kontakta oss om du förlorat terminalkoden.

  Vilka inställningar kan jag göra på min terminal?

  Du kan göra flera olika inställningar, se nedan. Om du vill ändra någon inställning, kontakta oss så hjälper vi dig.

  1. Tidigsumma
  2. Dricks
  3. Ören
  4. Dubbla kvitton
  5. Automatiskt dagsavslut
  6. Kassör

  Hur vet jag att köpet har gått igenom?

  Titta på kvittot. Står det ”Godkänt”, ”Retur ok” eller ”Makulering ok” har köpet/returen/makuleringen gått igenom.

  Om du vill få ut en kvittokopia på senaste köpet, tryck på ”Meny” och välj ”Kvittokopia”. Ett kvitto skrivs ut automatiskt på det senaste köpet.

  För kvittokopia på ett tidigare köp, tryck på ”Meny” och välj ”Rapporter”, sedan ”Granska”. Nu ser du det senaste köpet i terminalen. Gå till föregående köp genom att trycka på knapparna under texten ”Föreg.” Markera köpet du letat efter genom att trycka på ”Meny”. Du får upp två alternativ, ”Skriv ut” och ”Makulering”, välj ”Skriv ut” för att skriva ut en kvittokopia.

  För kvittokopia på ett tidigare köp gör så här:
  Tryck ”Meny”, välj ”Rapporter” och sedan ”Granska”. Du ser nu det senaste köpet i terminalen. Härifrån kan du gå till föregående köp genom att trycka på ”Föreg” (knapparna under texten). När du hittar köpet du letat efter, tryck ”Meny”. Du får nu upp två alternativ, ”Skriv ut” och ”Makulering”. Välj ”Skriv ut” för att skriva ut en kvittokopia. 

  OBS! I terminalen finns endast köp som inte är dagsavslutade, alltså transaktionerna ligger endast kvar i terminalen ifall ni inte har gjort dagsavslut än.

  Om du är osäker eller har frågor, kontakta oss så hjälper vi dig.

 • Kom-i-gång med integrerad terminal
 • Felmeddelanden

  Terminalen säger ”Communication error” eller ”Kommunikationsfel”?

  Vanligtvis beror felmeddelandet på att terminalen inte kan ansluta till oss för tillfället på grund av nätverksfel.Felsök genom att kontrollera att alla sladder sitter i ordentligt i terminalen. 

  Om du har en wired terminal:
  a. Kontrollera att din internetrouter är igång och fungerar
  b. Starta om routern
  c. Vänta till routern har gått igång igen
  d. Starta om terminalen, det tar cirka två minuter

  Om du har wireless terminal:
  a. Kontrollera att SIM-kortet sitter i terminalen och fungerar, detta gör du enklast genom att ringa till din operatör.
  b Ta ut SIM-kortet och torka av. Sätt tillbaka kortet och starta om terminalen.

  Om dessa åtgärder inte hjälper, kontakta oss så hjälper vi dig.

  Terminalen säger ”Medges ej” och jag kan inte genomföra ett köp

  Det finns flera anledningar till att en transaktion ej godkänns. Oftast beror det på att något bara gått fel hos din kunds kortutgivare. Be din kund att prova ett annat kort eller kontrollera sitt kort.

  Om du är osäker och/eller din kund har kontrollerat sitt kort men ni får samma meddelande från terminalen, vänligen kontakta oss via telefon eller e-post så hjälper vi dig!

  Terminalen säger ”Var god lämna till kassör, tryck 0”

  Detta meddelande får du när terminalen inte lyckas kontakta Internet och därför gör ett köp offline istället. För att göra ett offline-köp krävs kassörens medgivande och din terminalkod, som du fick i ditt välkomstbrev. Följ anvisningarna i terminalen om du vill göra ett offlineköp*. OBS! Vid offlineköp ger terminalen alltid ut ett extra kvitto som ska sparas av kassören.

  *Offlineköp görs på egen risk. Du står själv ansvarig för alla dina offlinetransaktioner. Vid offlineköp har terminalen inte kontakt med kortnätverket varför en lokal auktorisation sker mot kortets chip. Transaktionerna sparas lokalt i terminalen tills den är online igen. Det finns alltid en risk med detta. I värsta fall kan samtliga köp i terminalen försvinna om någonting går fel med den innan den kan gå online igen och ladda upp alla lagrade transaktioner.

  Terminalen säger ”Smart Card Open Failure”

  Detta är ett varningsmeddelande att chipläsaren i terminalen håller på att sluta fungera. Ring oss så hjälper vi dig.  

  Terminalen säger ”Invalid terminal keys”, ”Err. Sec” eller ”Alert irruption”

  Dessa felmeddelanden indikerar att ett skalskydd i terminalen har utlösts. Det kan ske om terminalen, avsiktligt eller oavsiktligt, har utsatts för yttre påverkan. Terminalen låser sig, bli obrukbar och behöver repareras. Vänligen kontakta oss så hjälper vi dig.

  Terminalen säger ”Problem att uppdatera parametrar”

  Detta meddelande innebär oftast att terminalen har ett anslutningsproblem, att den inte kan koppla upp sig mot något nätverk. Vänligen felsök ditt internetnätverk och starta om utrustningen. Om detta inte avhjälper problemet, kontakta oss så hjälper vi dig.

  Terminalen säger ”Ej tillåtet” eller ”Gäller ej här”

  Anledningen till att kortköpet inte gick igenom kan bero på flera orsaker: 
  1. Korttypen är spärrad i terminalen som är inställd på att direkt neka köp på kort av denna sort.

  2. Terminalen försöker genomföra något som kundens kort inte tillåter, till exempel köp med signatur när det endast tillåter köp med pinkod.
  3. Korttypen finns inte med i terminalens databas över befintliga kort, exempelvis nya presentkort eller nya kort som ännu inte rapporterats in i terminalens databas.

  Om du har frågor, kontakta oss så hjälper vi dig.

  Terminalen säger ”Var god gör dagsavslut” eller ”Minnet fullt, var god gör dagsavslut”

  Terminalen vill att du gör ett dagsavslut, beroende på något av följande alternativ:
  1. Inget dagsavslut har gjorts på 24 timmar, vilket är något som måste göras. Vänligen gör ett dagsavslut.
  2. Terminalens lokala minnesutrymme är fullt. Det betyder oftast att en mängd offlineköp har lagrats i minnet och behöver laddas upp online för att frigöra terminalens minne. Vänligen gör ett dagsavslut.

  Terminalen säger ”Terminal spärrad”

  Detta felmeddelande uppstår när terminalen saknar uppkoppling mot Bamboras servrar. För att avhjälpa problemet, uppdatera parametrar och gör ett dagsavslut.

  Om du har en Ingenico-terminal
  Uppdatera parametrar:
  Tryck ”Meny”, välj ”Inställningar” och därefter ”Uppdatera parametrar”.
  Ange terminalkod följt av ”Ok” (grön knapp). Terminalen hämtar terminalinställningar och visar ”Laddar parametrar – X %”. När terminalen når 100 % står det ”Parametrar laddade, startar om”. Skärmen blir blå och terminalen ser sedan ut som vanligt.

  Dagsavslut:
  Tryck ”Meny” och välj ”Dagsavslut”.

  Om du har en Hypercomterminal
  Uppdatera parametrar:
  Tryck ”Home”, välj ”Inställningar” och därefter ”Parametrar”.

  Ange terminalkod följt av ”Enter” (grön knapp). Terminalen hämtar terminalinställningar och visar ”Laddar parametrar – X %”. När terminalen når 100 % står det ”Parametrar laddade” och går tillbaka till menyn eller startskärm.

  Dagsavslut:
  Tryck ”Home”, välj ”Dagens omgång” och avsluta med ”Enter”.

  Om du inte gjort några transaktioner frågar terminalen ”Köp totalt 0,00 SEK?”, välj ”Ja”. Terminalen frågar sedan ”Returer totalt 0,00 SEK?”, välj ”Ja”. Terminalen genomför nu ett dagsavslut och säger ”Tom omgång”, därefter ”Utskrift OK?”. Välj ”Ja”.

  Om detta inte avhjälper problemet, kontakta oss, så hjälper vi dig.

 • Problem med kvitto

  Jag får bara blanka kvitton, vad är det för fel?

  Testa att vända på kvittorullen. Din terminal är utrustad med en termoskrivare som skriver ut med hjälp av värme och alltså bränner in texten. Endast kvittorullens ena sida är mottaglig för detta, så oftast kan problemet avhjälpas genom att vända på kvittorullen och försöka igen.Skulle problemet kvarstå, kontakta oss så hjälper vi dig.

 • Rapporter

  Hur kan jag se de köp som gjorts under dagen?

  Tryck ”Meny”, välj ”Rapporter” och sedan ”Granska”. Nu kan du granska samtliga transaktioner som gjorts under dagen med det senaste köpet överst. Backa genom att trycka på ”Föreg.”

  Om du letar efter ett speciellt köp för att exempelvis skriva ut en kvittokopia eller makulera köpet, tryck därefter på ”Meny”. Alternativen ”Skriv ut” och ”Makulering” visasvälj det som passar för det du skall göra. 

  Hur ser jag en sammanställning för dagens hittills gjorda köp?

  Tryck ”Meny”, välj ”Rapporter” och sedan ”Granska”. Detta är en sammanställning av dagens försäljning hittills, ungefär som en X-rapport. Den är användbar om du vill stämma av kassan under dagen, utan att dagsavsluta. Du kan antingen granska direkt i skärmen eller skriva ut genom att trycka ”Meny” och ”Skriv ut”.  

  Hur kan jag se alla gjorda transaktioner, inte bara köp?

  Tryck ”Meny”, välj ”Rapporter” och sedan ”Transaktionslista”. Du får nu en komplett lista av alla transaktioner som terminalen har registrerat, inklusive nekade köp. Du kan granska listan i skärmen genom att bläddra neråt eller skriva ut genom att trycka ”Meny” och sedan ”Skriv ut”.

  OBS! Samtliga rapporter är endast tillgängliga innan dagsavslut. Vid dagsavslut töms terminalens minne från alla transaktioner; de försvinner inte utan laddas upp digitalt till Bambora. Har dagsavslut gjorts säger terminalen ”Tom omgång” och ”Inga transaktioner”.

 • Ändring av adress, bolagsform, kortinlösare

  Mitt företag har bytt adress, hur ändrar jag det hos Bambora?

  Maila din nya adress till Bambora med en adressändringsblankett.

  Mitt företag har bytt inlösande företag, hur ändrar jag det hos Bambora?

  Har du en terminalhyra, Bambora Device, kontakta oss så hjälper vi dig.  Har du köpt eller hyrt terminaler av någon av våra återförsäljare, kontakta dem i första hand och lämna de nya uppgifterna. De i sin tur skickar det till oss via ett system. Bambora behandlar dina nya uppgifter inom 24 timmar.

  När ändringen är genomförd informeras er återförsäljare om detta.

  Du vet väl att Bambora också erbjuder kortinlösen, speciellt i kombination med terminaler? Kontakta oss så berättar vi mer!

  Mitt företag har bytt bolagsform, hur ändrar jag det hos Bambora?

  Kontakta oss, så ordnar vi det.

 • Villkor för mitt avtal

  Vad gäller för mitt avtal?

  Det beror på vilket avtal du har. Här kan du läsa Bamboras allmänna villkor och föreskrifter

  Har du specifika frågor? Kontakta oss så hjälper vi dig.

  Vad har jag för priser?

  Dina priser finns på det avtal du tecknat med oss. Kontakta oss om du saknar avtalet, så hjälper vi dig. 

  När löper mitt avtal ut?

  Löptiden finns på det avtal du tecknat med oss. Kontakta oss om du saknar avtalet, så hjälper vi dig.  

 • Överlåtelse eller uppsägning av avtal

  Kan jag överlåta mitt avtal till någon annan?

  Det beror på vilket avtal du har. Kontakta oss så löser vi det. 

  Hur säger jag upp mitt avtal?

  Kontakta oss så hjälper vi dig. Eventuellt kan det tillkomma en slutavgift beroende på avtalsform.

 • Dynamisk valutaväxling
 • Snabbguider
 • Retur av terminal

  Hur returnerar jag min terminal?

  Det är viktigt att du kontaktar vår support (support@bambora.com), för att få en fraktsedel från oss som du sedan ska använda för att returnera din gamla terminal till Bambora. Har du anmält ett serviceärende och ska få ersättningsterminal kommer retursedel bifogat tillsammans med ersättningsterminalen.

  1) Packa ned din kortterminal väl inslagen och eventuellt SIM-kort i lämplig kartong (har du fått en ersättningsterminal går det bra att använda denna kartong).
  a) Om du har haft en Duo-lösning, skicka in båda kortterminalerna och Duokabel.
  b) Om du har haft en IWL Bluetooth, skicka även med laddningsdockan.

  2) Klistra på tilldelad fraktsedel på paketet.

  3) Ring DHL för att boka upphämtning av paketet (DHL express 0771-400 345, DHL Freight 0771-345 345).

  4) Tryck #1 för att boka en transport.

  5) Du kommer att behöva ange ditt Waybill-nummer som du hittar på fraktetiketten.

Cookies

Bambora använder cookies på sajten för att ge dig bästa möjliga upplevelse av den. 

Cookies (kakor) är små textfiler som lagras på besökarens dator och som är möjliga att använda för att följa upp vad besökaren gör på sajten.

Det finns två huvudtyper av cookies:
• En permanent cookie ligger kvar på besökarens dator under en bestämd tid.
• En sessionscookie lagras tillfälligt i datorns minne under tiden en besökare är inne på en sajt. Sessionscookies försvinner när du stänger ner din webbläsare.

Bambora använder cookies för att:
• Förbättra upplevelsen på sajten för besökaren t.ex genom att anpassa sajten efter besökarens önskemål, val och intressen.
• Ge underlag till statistik över hur sajten används av besökarna.
• Följa annonsering i medier och kunna anpassa våra tjänster så att du får mer relevanta erbjudanden.

Bambora använder också cookies från tredje part. Dessa används främst för att analysera besökarbeteenden i syfte att förbättra användarupplevelsen samt för att kunna göra det möjligt att göra annonsering mer relevant. 

Du väljer själv om du vill acceptera cookies.
Om du inte vill godkänna att din dator tar emot och lagrar cookies så kan du justera säkerhetsinställningarna i din webbläsare. Viss funktionalitet kan bara användas fullt ut om din webbläsare tillåter cookies.

We are open for business!

Welcome to the world of payment solutions. Choose your country and start accepting payments from customers all over the world.