Vi ringer dig!

KOM IGÅNG

Fyll i ditt telefonnummer så hjälper vi dig hitta rätt betallösning.

Upptäck de dolda möjligheterna

PAYMENT PERFORMANCE

Hero Advanced Acquring Hero Advanced Acquring Placehoder

Genom vår tjänst Payment Performance bygger vi nu framtidens kortinlösare. Vi frigör den outnyttjade kraften i våra kunders betaldata och hjälper dem att både öka sina konverteringar, sänka sina kostnader och förebygga bedrägerier.

Payment Performance

I DETALJ

Öka konverteringarna
  • Öka konverteringarna
  • Optimera kostnader
  • Förebygg bedrägerier

Insikter för fler godkända transaktioner.

Som inlösare har vi tillgång till all relevant data kring dina godkända transaktioner och de auktorisationer som nekats av kortutgivande banker. Genom analyser av den datan kan vi få nya insikter om varför legitima auktorisationer nekas och hitta förebyggande åtgärder som förhindrar detta.

Enkelt uttryckt hjälper vi dig att ta emot fler betalningar genom att förstå hur dina betalningar kan hanteras på ett effektivare sätt genom hela ekosystemet.

Sänk dina kostnader

Genom att förstå dina kunders transaktioner bättre kan vi hjälpa dig att optimera hur dina betalningar hanteras och därmed minska de avgifter som kortnätverken tar ut.

Exempelvis kan globala e-handlare och flygbolag sänka sina kostnader kraftigt genom att styra sina betalningar så att de hanteras som lokala istället för internationella. Genom Payment Performance hjälper vi många internationella aktörer med just detta.

Ligg steget före

I den konstanta kampen mot bedrägerier kan din betalningsdata vara ett värdefullt verktyg för att både upptäcka och förebygga bedrägerier. Vi analyserar dina auktorisationer, andelen godkända transaktioner och anledningarna till avvisade köp i syfte att upptäcka mönster som kan peka på storskaliga och organiserade bedrägerier.

Vi flaggar och analyserar all misstänkt aktivitet för att hitta mönster i bedragarnas tillvägagångssätt, samt sätter upp regler för att förhindra dessa transaktioner. På så vis behöver du inte vänta på att bedrägerierna anmäls innan du sätter in åtgärder.


Så kan din betaldata öka andelen godkända transaktioner

SÅ FUNGERAR DET

Tack vare unik betaldata och ett nära samarbete med banker och kortnätverk hittar Worldline nya sätt att motverka att betalningar nekas i onödan.
Läs mer
Jc Gellidon 715597 Unsplash Jc Gellidon 715597 Unsplash Placehoder

Vill du veta mer?

Fyll i din mejladress så kontaktar vi dig och berättar mer.