Vi ringer dig!

KOM IGÅNG

Fyll i ditt telefonnummer så hjälper vi dig hitta rätt betallösning.

Hur kan vi hjälpa dig?

FRÅGOR OCH SVAR

Vad är kortinlösen?

Kortinlösen är en tjänst för säljföretag att acceptera kort som betalsätt. Med Worldlines kortinlösen kan du ta betalt från Visa, Mastercard, JCB, UPI, Discover och Diners Club.


Kortinlösen består av tre delar:

 1. Kontrollera och godkänna (auktorisera) kortbetalningar
 2. Samla in kortbetalningar och skicka till respektive inlösare
 3. Betala ut pengar till säljföretaget

Vad är ett inlösenavtal?

Ett inlösenavtal säkerställer att du får dina pengar. En inlösenbank överför alla pengar från den betalande personen till den som betalas. Utan inlösenavtal kommer du inte kunna acceptera betalningar.

Läs mer om inlösenavtal här.


Vad är skillnaden mellan ett avtal för en fysisk butik och för en webbshop?

På en terminal stämmer du av dina betalningar genom att göra ett dagsavslut, medan du med en webbshop måste dra ut varje betalning för att stämma av dem.

Försäljningsstället är butiksadressen och webbshopens URL.

När det gäller att ändra organisationsnummer gäller samma regler för båda typerna: nytt organisationsnummer, nytt avtal.

Om du ändrar försäljningsstället för en webbshop behöver du också ett nytt avtal.

Om du behöver hjälp att signa ett nytt avtal antingen för en butik eller webbshop kontakta oss här så hjälper vi er.


Hur accepterar jag American Express?

Om du har ett Worldline-inlösenavtal kan du koppla American Express till det.

Om du tidigare har kopplat det till ett avtal med en tidigare inlösare, vänligen meddela oss så att vi kan agera i enlighet därmed.

Kontakta oss på support för att höra mer.


Vilken service kan jag förvänta mig och vad ingår?

Byte av felaktig hårdvara är gratis och omfattas av ditt avtal. Om hårdvaran inte verkar vara trasig på grund av missbruk behöver du inte betala något.


Hur snabbt kan jag förvänta mig svar?

Vanligtvis svarar vi på chatt omedelbart, har korta telefonköer och handläggningstiden för e-post är 1 arbetsdag.

Det finns fyra huvudskäl till varför vi kommer att kontakta dig:

 • När det gäller pågående supportfall
 • Angående ditt avtal eller om vi har ett bra erbjudande till dig
 • På grund av en omvänd transaktion
 • Angående nya fakturor.

Vad är ett organisationsnummer och varför är det viktigt?

Ditt organisationsnummer är det nummer som ditt företag tilldelas av regeringen i det land där ditt företag är registrerat. Detta nummer måste alltid uppdateras så att alla betalningar, transaktioner etc. är registrerade för korrekt verksamhet i enlighet med kortbetalningsreglerna, inlösenavtal, skattesystem etc.

Om du ändrar ditt organisationsnummer, vänligen meddela oss så snart som möjligt.


Jag har ändrat mitt organisationsnummer, vad behöver jag göra?

Om ditt organisationsnummer ändras måste vi veta det direkt.

Ditt nuvarande avtal är registrerat på ditt nuvarande organisatonsnummer och dessa två är oskiljbara. Om detta nummer ändras, vänligen kontakta sälj eftersom du behöver ett nytt avtal. Du kommer behöva skriva på ett överlåtelseavtal som överlåter avtalet från det gamla organisationsnummret till det nya.

Obs: Det finns inga undantag från denna regel: nytt organisationsnummer = nytt avtal.


Hur uppdaterar jag min kontaktinformation och företagsupplysningar?

Om ditt företag ändrar namn, adress, telefonnummer eller e-postadress, vänligen kontakta oss på: support.nordics@worldline.com.

OBS: För din och vår säkerhet behöver vi en skriftlig förfrågan från dig via e-post, och vi tillåter endast förfrågningar om förändringar av företagsdata från den registrerade kontaktens e-postadress.


När löper mitt avtal ut?

Löptiden finns på det avtal du tecknat med oss. Kontakta oss om du saknar avtalet, så hjälper vi dig!


Hur ändrar jag ägare av mitt inlösenavtal till ett annat?

Ditt inlösenavtal är bundet till ditt organisationsnummer, som är bundet till ditt namn. Detta innebär att samma regler gäller som vid ändring av organisationsnummer: nytt organisationsnummer = nytt avtal.

Vänligen kontakta Sälj, som kommer att vägleda dig genom de nödvändiga steg för att få ett nytt inlösenavtal.


Hur byter jag ägare av min terminal till en annan?

Om du planerar att överföra ditt företag och därmed din terminal till en annan person, måste vi veta detta i god tid.

Om du planerar att överföra ditt företag till någon annan, vänligen kontakta Sales omedelbart:

TLF: +46 10 10 66 000 (nyckel 1 för försäljning)


Hur säger jag upp mitt avtal?

Kontakta oss på telefonnummer 010 -10 66 000 och välj menyval 4 så hjälper vi dig!


Vad innebär de nya kortnätverken för mig som handlare?

Genom att erbjuda fler kortnätverk kan du erbjuda dina kunder ett bredare utbud av betalningsalternativ när de genomför ett köp. Med fler betalningsalternativ tillgängliga är det mer troligt att dina kunder kommer att slutföra köpet.


Vilka priser gäller för JCB-, UPI- och DCI-transaktioner?

Transaktionspriserna anges i ditt avtal med oss. Om dessa kortnätverk har lagts till efter att du undertecknat avtalet har du fått ett utskick från oss där vi informerade dig om vilka priser som gäller för dig.


Kunden får upp ”medges ej” när han försöker betala med de nya kortnätverken, varför det?

Se till att din terminal har internetanslutning. Om det fortfarande inte fungerar, vänligen kontakta vår support för felsökning. Du kan kontakta vår support på support.nordics@worldline.com eller +46 10 10 66 000.


Vad betyder ”Var god gör dagsavslut” i terminalen?

Det betyder att det har gått mer än 24 timmar sedan senaste dagsavslut. Meddelandet kan även komma upp om terminalens minne är fullt, till exempel om ni gjort många offline-köp under dagen. Vi rekommenderar att du alltid gör ett dagsavslut i slutet av dagen, vilket ger ett jämnt insättningsflöde.


Hur gör jag ett dagsavslut?

Du kan göra ett dagsavslut på din terminal på två olika sätt beroende på din terminalmodell (IWL - ICT - IPP eller Move - Desk - Lane):


IWL - ICT - IPP

Tryck på "Meny" --> (2) --> "OK" (grön knapp)

Move - Desk - Lane
Tryck på "Meny" --> (1) Transaktioner --> (1) Dagsavslut

Efter dagsavslutet tas alla transaktioner bort från det lokala minnet i terminalen, men du hittar dem på reports.bambora.com.


Hur kommer jag igång med min trådlösa terminal?

Starta terminalen genom att trycka OK så är du igång!

Ladda terminalen innan du börjar använda den genom att placera den i dockan, som ingick i paketet. För att uppnå maximal batterilivslängd ska du ladda terminalen tills den är fulladdad (upp till 7 timmar) första gången.

Kontrollera sedan att terminalen har en nätverkssignal. Du hittar några färgade staplar på vänstra sidan av terminalskärmen och dessa indikerar signalstyrkan. Om terminalen har en nätverksanslutning kommer också operatörens namn att synas, t.ex. Telia.


Hur kommer jag igång med min stationära terminal?

Sätt i ström- och nätverkskabeln på baksidan av din terminal. Båda kablarna finns i paketet. Anslut sedan nätverkskabeln till din internetrouter så är du igång!

Se till att nätverksikonen mitt på skärmen (tre små fyrkanter) är grön.

 • Är nätverkssymbolen grön? Då har terminalen en nätverksanslutning.
 • Har den ingen nätverkssymbol? Då är terminalen inte ansluten till nätverkskabeln eller internetroutern.
 • Är nätverkssymbolen vit? Då är terminalen ansluten till nätverkskabeln och möjligen till internetroutern, men den har inte fått någon IP-adress och har därför ingen anslutning till nätverket.

Prata med din IT-avdelning eller en konsult om du har den vita nätverkssymbolen. Detta kan innebära att du har ett slutet nätverk (till exempel att det krävs speciella IP-adresser eller öppning av portar i ditt nätverk). Om det är nödvändigt att sätta upp en statisk IP-adress hittar du instruktioner om detta i vår manual.


SIM-kort - hur använder jag det?

Kontrollera din anslutning genom att kontrollera signalstyrkan i skärmens övre vänstra hörn. Du kan kontrollera om SIM-kortet är anslutet till leverantören genom att söka efter leverantörens namn (t.ex. "Telia") på skärmen.

Om det inte fungerar, kontakta oss på support så hjälper vi dig.


Hur returnerar jag en terminal?

Det är viktigt att du kontaktar vår support (support.nordics@worldline.com), innan du returnerar en terminal.

Vi kan hjälpa dig skapa en fraktsedel som du sedan ska använda för att returnera din terminal. Har du anmält ett serviceärende och ska få en ersättningsterminal, kommer retursedel bifogat tillsammans med ersättningsterminalen.


Vad är några av de vanliga felen och snabbaste lösningarna?

De flesta fel kan lösas genom att starta om terminalen (tryck på CLEAR- och kommatangenterna samtidigt).

Felmeddelanden - Endast för interna meddelanden från terminalen


Varför godkänner inte terminalen kortköp?

Som regel kan detta problem uppstå om din terminal inte har en nätverksanslutning.

Vi rekommenderar därför att du kontrollerar att du har täckning (trådlös terminal), att internetroutern är ansluten och att nätverkskabeln är ordentligt på plats.

Starta sedan om terminalen genom att; hålla ner den gula CLEAR-knappen och PUNKT/KOMMA-knappen samtidigt. Starta den sedan igen genom att trycka på OK.

Leta sedan efter nätverkssymbolen till vänster på skärmen eller de gröna fyrkanterna i mitten av skärmen (beroende på din terminaltyp).

Godkänner terminalen fortfarande inte köp? - Kontakta vår support på telefon 010-10 66 000.


Vad betyder "Kommunikationsfel" i terminalen?

Vanligtvis beror felmeddelandet på att terminalen inte kan ansluta till oss för tillfället på grund av nätverksfel.

Starta om terminalen genom att hålla inne punktknappen (.,') och gula knappen (CLEAR) samtidigt i några sekunder. Vänta lite och testa igen.

Har du en stationär terminal, kan du behöva starta om din router.

Skulle detta inte lösa felet, kontakta oss så hjälper vi dig.


Vad betyder min felkod?

Felkoder kan betyda olika saker. Här hittar du de mest förekommande koderna och vad dem betyder:

Om du har fått en kod som du inte hittar i listan nedan, vänligen kontakta vår support.

Error 05: Kortutsällaren nekar transaktionen. Kunden måste kontakta sin bank.

Error 55: Fel PIN-kod. Var god och försök igen.

Error 57 + 58: Inget inlösningsavtal med den specifika kortutställaren. Kunden bör prova med ett annat kort.

Error 51 + 61: Köpet överskrider kortets köpgräns. Kunden måste kontakta sin bank.

Error Y3 + Z3: Ingen anslutning till terminalen. Försök att starta om terminalen genom att trycka på den gula knappen och kommaknappen samtidigt. Håll dem nere för en kort stund medan terminalen startar om. Om den stänger av sig helt, tryck på den gröna knapen så kommer terminalen starta om.

Error 03: Ogiltigt inlösningsavtal. Vänligen kontakta din inlösare.


Hur gör jag vid problem med kvittoskrivaren?

Testa att vända på kvittorullen. Din terminal är utrustad med en termoskrivare som skriver ut med hjälp av värme och alltså bränner in texten. Endast kvittorullens ena sida är mottaglig för detta.

För att testa om terminalen kan mata ut kvittot, håll inne gula knappen (CLEAR) i några sekunder.

Skulle problemet kvarstå, kontakta oss så hjälper vi dig!


Varför skriver min terminal ibland ut två kvitton?

Om din terminal vanligtvis är inställd på att skriva ut ett kvitto, kan du i vissa scenarier fortfarande skriva ut två kvitton. I dessa fall är det viktigt att ge kunden "kundens kopia" och behålla "butikens kopia".

Anledningen till att terminalen ibland skriver ut två kvitton är att se till att transaktionerna kan godkännas och att du får dina pengar. Kan terminalen t.ex. inte ansluta till Internet, kommer den fortfarande att kunna ta emot transaktionen. I händelse av något kan butikens kopia av kvittot hjälpa till att återställa transaktionen för kortinnehavaren i fråga.

Så kom ihåg: SPARA "butikens kopia"!


Hur får jag min terminal att skriva ut två kvitton?

Om din terminal måste konfigureras för att skriva ut flera kvitton, vänligen kontakta oss på support så ställer vi in ​​det åt dig.


Hur skriver jag ut en kvittolista?

För att skriva ut en kvittolista måste du göra det innan du gör ett dagsavslut i terminalen. Om du önskar se över dina transaktioner i detalj efter att du har gjort ett dagsavslut i terminalen hittar du dem på reports.bambora.com.

Du kan skriva ut en kvittolista på två olika sätt beroende på din terminalmodell (IWL - ICT - IPP eller Move - Desk - Lane):

IWL - ICT - IPP
Tryck på "Meny" --> (4) Rapporter --> (3) Kvittolista --> "Meny" medan kvittolistan är synlig på skärmen --> (1) Utskrift

Move - Desk - Lane
Tryck på "Meny" --> (2) Rapporter --> "Kvittolista" --> (1) Granska --> Skriv ut genom att trycka på "Meny"


Var är dricksfunktionen och hur fungerar den?

Om din terminal måste ställas in för att ta emot dricks, kontakta oss på support så ställer vi in ​​den till dig.

Det fungerar så här: Din terminal frågar kortinnehavaren om han/hon vill ge dricks. Om de väljer ja genom att trycka på den specifika knappen nedanför skärmen kommer de att frågas om hur mycket de kommer att betala totalt, inklusive dricks.


Var är expeditfunktionen och hur ställer jag in det?

Om din terminal måste konfigureras för att ha expeditfunktionen, vänligen kontakta oss på support så ställer vi in ​​den åt dig.


Hur tar jag bort enheter (öre)?

Om din terminal ska ställas in på att inte använda enheter, dvs. öre, vänligen kontakta oss på support så ställer vi in det åt dig.

På så sätt använder din terminal endast hela belopp.


Vad är DCC?

DCC (Dynamic Currency Conversion) är en tjänst som erbjuder dina kunder att betala i sin vanliga hemmavaluta om de väljer att göra det - konverterade till konkurrenskraftiga växelkurser.

Det kostar dig ingenting och är en bra extratjänst att erbjuda dina utländska kunder.


Hur gör jag en återbetalning på min terminal?


Var hittar jag mitt terminallösenord?


Hur uppdaterar jag inställningarna på min terminal?

Du kan uppdatera inställningarna på din terminal på två olika sätt beroende på din terminalmodell (IWL - ICT - IPP eller Move - Desk - Lane):

IWL - ICT - IPP
Tryck på "Meny" --> (6) Inställningar --> (1) --> Uppdatera parametrar --> Använd koden du fick från oss i ditt välkomstmail, eller ring vår support för hjälp.

Move - Desk - Lane
Tryck på "Meny" --> (4) Support --> (3) Terminalhantering --> (1) Uppdatera parametrar --> "OK"


Hur uppdaterar jag mjukvaran i min terminal?

Såhär uppdaterar du din terminal:

För terminalmodeller IWL, ICT och IPP:
 • Tryck på Menu
 • Välj Inställningar
 • Välj Uppdatera mjukvara
 • Ange ditt terminallösenord och vänta tills terminalen påbörjar uppdateringen

Vänligen avbryt inte uppdateringen

För terminalmodeller MOVE, DESK och LANE:
 • Tryck på Menu
 • Välj Support
 • Välj Terminalhantering
 • Välj Uppdatera mjukvara
 • Vänta tills terminalen påbörjar uppdateringen

Vänligen avbryt inte uppdateringen

Vad är en online-betalningsplattform?

Din online betalningsplattform är som din digitala betalningsterminal. Den samlar in kortdata och skickar den informationen till dem som behöver godkänna en betalning - betalkortsinnehavarens bank, kortinnehavare etc. - så att du kan få dina pengar för de varor du skickar till dina kunder. Istället för en fysisk terminal har du ett betalningsfönster och ett system för att hantera alla betalningar som kommer in, så du har alltid en fullständig bild av betalningarna till din webbshop.


Vad har Worldline för krav för online-kunder?

För att vi ska kunna onboarda online-kunder behöver både de och deras sajter uppfylla vissa krav. Vi behöver exempelvis kunna säkerställa vem som äger domänen och om det är en annan person än handlaren som äger domänen behöver vi veta den personens relation till handlaren. Vi behöver även se vilka produkter som ska säljas på sidan och till vilka priser. Sajten behöver dessutom ha uppdaterad kontaktinformation som är enkel för kunderna att hitta.

Handlarens checkout-sida behöver uppfylla vissa krav för vilken information som konsumenterna måste fylla i innan köpet kan genomföras. Dessutom måste de villkor och föreskrifter som konsumenten godkänner innan ett köp inkludera nödvändig information och policyer.

En detaljerad guide över vilka krav vi ställer på e-handelssajter kan du hitta här. Notera att du måste implementera de angivna kraven innan vi kan onborda dig som kund.


Hur integrerar jag Worldline Checkout till min webbshop?

Ladda ner och installera vår betalningsmodul för din webbshopsplattform på github.com/bambora.

Följ installationsguiden för ditt webbshopssystem och ange din online betalningsplattformsinformation, se developer.bambora.com.


Var hittar jag information för utvecklare och teknisk implementation?


Var hittar jag den tekniska dokumentationen för Worldline Checkout?

Du hittar den tekniska informationen här.


Jag har glömt lösenordet, var hittar jag det?

Återställ din inloggningsinformation på reports.bambora.com.


Var kan jag se ett exempel på hur betalningsfönstret ser ut i Worldline Checkout?

Du kan se ett exempel på betalningsfönstret här.


Kan jag göra ändringar på min online-betalningsplattform?

Du har full kontroll över att ändra allt från fakturadata, prenumerationer, fakturamail, ny betalningsmail, inloggning, API-åtkomst, betalningsfönster, automatisk betalning av fakturor, vitlistning av IP-adresser och mer! (Funktioner beror på vilken lösning du har)

Du kan göra dina ändringar här.


Vilka betalmetoder ingår i månadsavgiften?

Alla betalmetoder som finns tillgängliga på plattformen, inga betalmetoder kommer med extra månadsavgift. För specifik prisinformation kan du kontrollera ditt signerade Checkout-avtal.


Hur integrerar jag andra betalningsmetoder online?

Om du vill erbjuda dina kunder betalning med andra betaltjänster än kortbetalning, vänligen kontakta oss så snart som möjligt. Vi hjälper dig att integrera dem i din webbshop.

Det är viktigt att komma ihåg att du behöver ett befintligt avtal för att erbjuda ovanstående.


Vad kan jag göra med mina onlinebetalningar i Merchant Portal?

Efter att ha integrerat din betalningsplattform kan du precis som i din webbshop ta ut, kreditera och ta bort dina betalningar från din betalningsplattform. Om du någonsin har tvivel om huruvida en betalning har återkallats, krediterats eller raderats, kan du alltid kontrollera det här:

Gå till inloggning


Vad är 3D secure?

3D Secure är en säkerhetslösning för onlinebetalningar som sedan 2001 använts för att minska och förhindra kortbedrägerier online. Tjänsten är framtagen av kortnätverken och är utformad för att skydda både kunder och företag genom att autentisera att det faktiskt är kortinnehavaren som genomför kortköpet. Hur denna autentisering ser ut skiljer sig mellan olika kortutgivande banker men i Sverige använder de allra flesta BankID för att verifiera kortinnehavarens identitet.

I och med EU:s nya betaltjänstlag (PSD2) kommer 3D Secure, från och med 14 september 2019, vara standard för alla onlinebetalningar inom EU. Detta innebär att du som handlare behöver ha 3D Secure implementerat på din webshop för att kunna ta emot kortbetalningar med europeiska kort. I samband med de nya reglerna har kortnätverken även tagit fram en ny version av 3D Secure kallad 3D Secure 2.0. Denna version erbjuder en större användarvänlighet för konsumenterna och gör det möjligt för kunder att bli undantagna från kravet på autentisering genom ett så kallat ”friktionsfritt” köp.


Hur får jag 3D Secure?

Från och med 14 september 2019 har alla Worldlines PSP-kunder 3D Secure implementerat på sin webshop och alla våra inlösenkunder har sedan tidigare stöd för 3D Secure. I egenskap av både inlösare och PSP har Worldline även stöd för 3D Secure 2.0 och kommer använda denna version vid betalningar med kort utgivna av banker också som har stöd för 3D Secure 2.0. Om du har en annan PSP än Worldline behöver du kontakta din leverantör för att säkerställa att 3D Secure är aktiverat hos dig.


Hur tar jag bort reservationer?

Reservationer tas bort efter ett visst antal dagar om de inte stäms av.

Tills du stämmer av en reservation förblir det en reservation, pengarna dras inte faktiskt från kortinnehavarens konto.

Om en kortinnehavare verkar ha reserverat mer pengar än förväntat kan du enkelt hjälpa den här kunden genom att skicka ett brev om att du, webbshoppen, inte längre gör anspråk på den reservationen, och korthållarens bank kan sedan släppa reservationen.


Vad är Rolling Reserve?

Rolling Reserve innebär att vi håller på en viss procentandel av dina betalningar i 180 dagar, varefter vi betalar den till dig - som en slags garanti.


Vad är utbetalningsutsättningar?

Utbetalningsutsättning innebär att vi väntar ett visst antal dagar med utbetalningen. Om du till exempel erbjuder kurser till dina kunder, behandlar vi dina kunders betalningar för kursen när kursen är slut.


Hur ändrar jag ägaren av min online-betalningsplattform till en annan?

Ditt betalningsplattformavtal är bundet till ditt organisationsnummer, som är bundet till ditt namn. Detta innebär att samma regler gäller som vid ändring av organisationsnummer: nytt organisationsnummer = nytt avtal.

Vänligen kontakta Sälj, som kommer att vägleda dig genom nödvändiga steg för att få ett nytt betalningsplattformavtal.


Varför stöds inte längre Magento 1 med min betallösning?

Magento gick 2018 ut med ett offentligt meddelande om att samtliga versioner av Magento 1 kommer att utgå och bli End of Life (EOL) den 30 juni 2020. Läs mer här.


Jag behöver fakturor - var kan jag få dem?

Om du inte har sett din e-post med din senaste faktura, se till att du letar efter den i din e-postinkorg, skräppostmapp eller någon annanstans. Om du fortfarande inte kan hitta den och du är säker på att du borde ha fått den i tid, vänligen skriv eller ring oss på support för att få en kopia av din faktura så att du kan betala i tid och undvika påminnelseavgifter. Men oroa dig inte - vi kommer att påminna dig om din utestående faktura i god tid, första gången utan kostnad!


Hur ser era betalningsvillkor ut för era fakturor?

Våra fakturor har mycket tydliga betalningsvillkor som nämns på fakturorna - antingen 5 dagar, 8 dagar eller 30 dagar, beroende på ditt avtal (terminalavtal, betalningsplattformavtal etc., se de specifika villkoren för ditt kontrakt).

Vi påminner dig om dina utestående fakturor första gången via e-post (10 dagar efter förfallodagen), andra gången via en betalningspåminnelse inkl. påminnelsesavgifter per både e-post och vanlig post (10 dagar efter den första påminnelsen) och därefter genom ett inkassobrev (10 dagar efter den andra påminnelsen).

Kom ihåg: du kan alltid registrera dig för automatisk betalning. Kontakta oss för att höra mer om det!


Hur sätter jag upp automatisk betalning av fakturor?

Du kan ställa in ditt avtal för automatisk betalning av fakturor. Kontakta supporten för mer information. Annars betalar du manuellt varje månad.

Obs: Även om vi redan har din kontoinformation, behöver vi fortfarande ditt automatiska betalningsgodkännande för fakturor skriftligen med ditt organisationsnummer, företagsnamn och kontonummer.

Viktigt: Om du får en felaktig faktura utan betalningsinformation på, eller om du normalt sett skulle ha fått men inte fått din faktura, vänligen kontakta oss omedelbart.


Jag har ändrat min adress, vad ska jag göra nu?

Om du har ändrat din affärsadress eller en adress kopplad till ditt företag eller dig själv, meddela oss i god tid genom att kontakta oss på support.


Hur ställer jag in terminalen för att göra automatiskt dagsavslut?

Om du vill att din terminal automatiskt ska göra ett dagsavslut varje dag, kontakta oss på upport så ställer vi in ​​det åt dig.

Du bestämmer själv vilken tid på dagen din terminal ska göra ett automatiskt dagsavslut.


Hur får jag mina utbetalningar?

Du får dina utbetalningar genom att göra avstämmningar. Du kan stämma av dina betalningar genom att antingen göra ett dagsavslut via terminalen genom att trycka på MENU, 2 (Day-end) om du har en fysisk butik, eller genom att stämma av de nya betalningarna individuellt om du har en webbshop.

Nästkommande bankdag efter avstämningsdagen får du dina pengar på ditt bankkonto.


När kan jag förvänta mig att få mina utbetalningar?

Det beror på vilka villkor du har i ditt avtal. Vanligast är att insättning sker nästkommande bankdag, förutsatt att du har gjort ett dagsavslut i terminalen. Det gäller exempelvis om du har ett Worldline One-avtal.


Vad händer precis efter att jag stämt av kortbetalningarna?

Dagen efter att du har slutfört ett dagsavslut eller stämt av dina transaktioner, behandlar vi dessa betalningar, debiterar en liten procentandel av varje transaktion och betalar resten åt dig. Nästkommande bankdag efter det får du dina pengar.

Om inget annat avtalats kommer dina pengar från betalade betalningar vanligtvis till ditt konto nästkommande arbetsdag efter avstämmningen.


Varför är det skillnad mellan mitt dagsavslut och den inbetalning jag har fått?

Skillnaden vid inbetalning beror i allra flesta fall på din avtalsuppsättning. Normalt sett betalas försäljningen in dagen efter, men det finns vissa parametrar som kan göra en skillnad. De vanligaste exemplen är:

Netto som likvida villkor
När du som kund har netto som likvida villkor drar vi serviceavgifterna från din försäljning dagligen vid insättning.

Externa avtal som exempelvis American Express & Diners club
Har du avtal för exempelvis American Express eller Diners Club sköts inbetalningen av dem och utbetalas därför separat.

Fördröjning i inbetalning
Beroende på vilket avtal du har med oss kan det innebära att du har fördröjda inbetalningar.

Tveka inte att kontakta oss om du har några frågor. Vi hjälper dig gärna.


Hur ändrar jag mitt kontonummer för utbetalningar?

Hitta kontoändringsformuläret HÄR och fyll i följande information:

 • Företagsinformation
 • IBAN och din banks namn
 • Orsak till kontoändring
 • Underskrift av auktoriserad firmatecknare

Förse oss med ID-dokumentation från den auktoriserade firmatecknaren:

 • ID-dokumentation som vi accepterar är antingen pass eller nationellt ID-kort.
 • ID-dokumentationen måste innehålla en annan persons namn, telefonnummer, datum och underskrift.

Inkludera en bilaga som dokumenterar ditt företag som ägare av bankkontot.

Denna dokumentation är antingen; en skärmdump från din internetbank eller ett signerat dokument från banken, där följande information syns tydligt:

 • Hela IBAN-numret
 • Ditt företagsnamn/org.nr
 • Bankens namn och logotyp
 • Tidsstämpel/datum för dokumentation

Kan jag överföra kortavgiften till korthållaren (tilläggsavgift)?

Sedan PSD2 trädde i kraft i januari 2018 kan kortavgiften endast överföras till företagskort och kort som utfärdats utanför EU/EES.

Om du fortfarande behöver den här funktionen på din terminal ska du vara medveten om att den bara fungerar om du har en terminal från Worldline och endast använder Worldline som en inlösare.

Kontakta support så hjälper vi dig!


Vad är en kortreklamation?

En kortreklamation, även kallat ”Chargeback”, innebär att en kund bestrider en debitering på sitt bank- eller kreditkort. En kortreklamation kan uppstå av flera olika anledningar exempelvis när ett kort har debiterats två gånger på grund av tekniska fel, om produkten eller tjänsten inte har levererats eller om kunden inte känner igen köpet. En av de vanligaste orsakerna till kortreklamationer är bedrägerier, det vill säga då köpet utförts utan medgivande av kortinnehavaren på grund av stulna kortuppgifter.


Hur kan jag förebygga bedrägeri?

Det absolut enklaste alternativet är att koppla på 3D Secure alla kortbetalningar. Det finns även tjänster som kallas Dynamisk 3D Secure eller riskbaserad autentisering. Tjänsterna använder olika parametrar (exempelvis beteendemönster, beloppsstorlek och varifrån köpet genomfördes) för att avgöra risken för att transaktionen är bedräglig. Om transaktionen bedöms vara av hög risk kommer transaktionen att nekas alternativt måste kortinnehavaren identifiera sig med hjälp av 3D Secure. Worldline rekommenderar att du som e-handelsföretag använder 3D Secure och vid behov även använder ytterligare bedrägeriförebyggande tjänster.

Utöver tekniska lösningar bör du även vara uppmärksam på ordrar där fakturerings- och leveransadress skiljer sig åt eller ovanligt stora beställningar och ”express leveranser”, detta kan vara tecken på bedrägligt beteende.


Vad ska jag göra om jag upptäcker eller misstänker kortbedrägeri?

Stäng av kundens konto direkt och om möjligt leverera inte produkten eller tjänsten och kreditera transaktionsbeloppet tillbaka till kortet som har används.

Om ett kortbedrägeri redan skett, och du inte använder 3D secure, kommer Worldline att informera dig när kortreklamationen tagits emot från kortutgivande bank. Om du misstänker att ett kortbedrägeri genomförst trots att 3D Secure var aktiverat, kan du alltid kontakta vårt riskteam för att få mer information. Fundera även på vad i köpprocessen kan förbättras och vilka åtgärder som behöver vidtas för att förhindra framtida bedrägerier.

Worldlines riskteam övervakar och monitorerar alla Worldlines transaktioner och kommer att kontakta dig för mer information kring eventuella misstänkta korttransaktioner.


Hur gör jag en transaktionsrapport (Settlement Report)?


Vad är Merchant Portal?

Merchant Portal är din online rapportportal för utbetalningsrapporter, månadsrapporter etc.

Dessutom kan du kontrollera vem som har åtkomst, se statistik om din transaktionshistorik, se avgifter och liknande.

Logga in på: reports.bambora.com

Obs! Om du inte vet ditt lösenord kan du prova funktionen "glömt lösenord".


Vilka typer av rapporter kan jag få?

Du kan få en rapport per dag eller månad som laddas upp efter varje utbetalning och en gång i månaden.

Du kan ladda ner rapporten i två olika filformat:

 • PDF - för enkla och sammanfattade rapporter
 • Excel - för detaljerade, fördjupade rapporter

Vad kan jag se i mina rapporter?

Det här är de avsnitt du ser i din detaljerade rapport:

 • Översikt - En sammanfattning av din rapport
 • Försäljning och återbetalning - Varje inlösta transaktion
 • Utbetalningar - Utbetalningar från oss till dig
 • Återkrav - Transaktioner som togs tillbaka från kortinnehavarens bank genom invändning
 • Justeringar - Alla justeringar av din utbetalning
 • Kortöversikt - En översikt över hur många kort från olika typer som har använts

Hur kan jag se de köp som gjorts under dagen?

Tryck ”Meny”, välj ”Rapporter” och sedan ”Granska”. Nu kan du granska samtliga transaktioner som gjorts under dagen med det senaste köpet överst. Backa genom att trycka på ”Föreg.”

OBS Vid dagsavslut töms terminalens minne från alla transaktioner; de försvinner inte utan laddas upp digitalt till Worldline. Har dagsavslut gjorts säger terminalen ”Tom omgång” och ”Inga transaktioner”.


Hur spårar jag mina utbetalningar och hur får jag rapporter?

Du kan spåra dina utbetalningar och ladda ner utbetalningsrapporter, månadsrapporter m.m. genom att besöka Rapporter.

Så snart vi skickar betalningarna till dig kommer vi automatiskt att ladda upp en rapport i din rapportportal.


Vem har åtkomst och hur lägger jag till nya användare?

För din säkerhet har är det bara du som har tillgång till din rapport till att börja med. Detta betyder att det bara är en e-postadress kopplad till din rapportportal - din e-postadress.

Om din revisor, personal eller andra behöver tillgång till din rapportportal eller utbetalningsrapporter kan du enkelt och gratis ge dem åtkomst genom att logga in och skapa en ny användare i Rapporter (klicka på företagsnamnet i det övre högra hörnet, välj inställningar och klicka på användare).

Psst! Glömde du ditt lösenord? Använd funktionen "glömt lösenord" så kommer ingen att märka det!


Varför har jag avgifter och justeringar i min rapport?

Dina rapporter har vanligtvis ett avsnitt som heter "Justeringar" som beskriver hur mycket du betalade i transaktionsavgifter. Dessa är de procentuella avgifterna från varje transaktion.

Dessutom kan detta avsnitt i din rapport ibland inkludera justeringar av din betalning på grund av återbetalningar, minimiavgifter, säkerhetsreserv eller andra justeringar.


Hur ska datumtaggar i rapporten förstås?

Rapporten är alltid markerad med ett datum. Detta datum är dagen efter att du har tagit emot betalningen. Betalningen kommer emellertid att ske inom nästa bankdag, vilket innebär att du kan se en inkommande betalning från oss på ditt bankkonto den 5 juni 2018, som har en betalningsreferens som består av ditt kundnummer och datumet 04-06-2018 bakvänt (yyyymmdd) , dvs "68768768-20180604". Denna insättning nämns i rapporten den 4 juni (eftersom insättningen och rapporten har datum 2018-06-04). Denna rapport reglerar alltså alla betalningar från och med den 3 juni.


När träder PSD2 / SCA i kraft?

Kravet på SCA (Strong Customer Authentication) var tänkt att vara obligatoriskt för alla elektroniska betalningar inom EU den 14 september 2019. Tekniska komplikationer med implementeringen i hela verksamheten tvingade dock EBA att utfärda en tidsfrist till 31 december 2020 för implementering istället. På detta nya datum måste alla aktörer vara redo för SCA-kravet.


Hur vet jag om jag omfattas av PSD2 / SCA?

PSD2-mandatet gäller länder inom det Europeiska Ekonomiska Samarbetsområdet (EES) och alla transaktioner där både de utfärdande och inlösande bankerna är belägna inom EES.

Här hittar du en interaktiv guide.


Hur påverkar PSD2 / SCA min e-handelsverksamhet och vad behöver jag göra?

För e-handlare kommer den största förändringen vara att alla europeiska konsumenter nu behöver verifiera sin identitet när de genomför elektroniska betalningar. I PSD2 kallas detta för ”stark kundautentisering” (Strong Customer Authentication eller SCA) och innebär att kunder inte längre kan genomföra kortköp med endast sina kortuppgifter. Istället behöver kunderna nu verifiera sin identitet genom en så kallad tvåfaktors-autentisering, exempelvis genom ett lösenord.

Krav på 3D Secure

Kortnätverken (Visa, Mastercard, American Express osv.) har valt att använda säkerhetsprotokollet 3D Secureför att utföra SCA vid betalning med deras kort. Detta innebär att du som e-handlare måste implementera 3D Secure på din webbshop för att kunna ta emot kortbetalningar från Europeiska kunder senast 31 december 2020.

3D Secure har använts sedan 2001 för att öka säkerheten vid kortbetalningar online och Worldline har även tidigare rekommenderat våra handlare att använda 3D Secure. Om du redan idag använder 3D Secure för alla dina kortbetalningar uppfyller du alltså redan de nya kraven. Om du inte använder 3D Secure i dag kommer Worldline, i egenskap av PSP, se till att detta blir aktiverat på din webbshop innan 31 december 2020.

Worldline kommer även se till att du har stöd för den senaste versionen av 3D Secure. Den nya versionen, EMV 3DS, gör det möjligt för kunder att genomföra ”friktionsfria” köp där den kortutgivande banken godkänner vissa transaktioner utan att kunden behöver genomföra en stark kundautentisering.


Hur påverkar PSD2 / SCA min butiksverksamhet och vad behöver jag göra?

För handlare och konsumenter kommer den största förändringen vara att europeiska kortkunder nu behöver verifiera sin identitet vid varje elektronisk betalning. Detta kommer göras genom en så kallad ”stark kundautentisering” (Strong Customer Authentication eller SCA).

För kortköp i fysisk handel kommer de nya reglerna få relativt små effekter. För att uppfylla SCA-kravet räcker det att kunden slår in sin pinkod efter att kortet lästs av i terminalen. Dessutom innehåller PSD2 ett undantag som gör det möjligt för kunder att fortsätta genomföra kontaktlösa köp utan PIN-kod upp till ett visst belopp.

Betalningar som påverkas

Så kallade chip-and-go lösningar, där kunden sätter in kortet i terminalen men inte slår in sin PIN, förbjöds den 1 november 2020. Dessutom innebär de nya reglerna att signaturköp och köp gjorda med kortets magnetremsa kan komma att nekas av den kortutgivande banken efter den 1 november 2020. Detta eftersom dessa tekniker inte bedöms vara tillräckligt säkra.

Vad du behöver göra

Om du använder en kortterminal från Worldline behöver du inte göra någonting för att förbereda dig för de nya reglerna. Vi kommer att uppdatera din terminalmjukvara för att uppfylla kommande PSD2 och SCA-krav. Om du vill veta mer kan du höra av dig till support@bambora.com.


Vad är konsekvenserna av att inte följa PSD2 / SCA?

Som handlare är det viktigt att se till att du via din betalningsgateway (ofta kallad PSP) hanterar SCA-kompatibla transaktioner senast den 31 december 2020.

Om du inte gör det kan de kortutgivande banker besluta att neka dina transaktioner, vilket kan leda till lägre auktoriseringsnivåer. Det är de kortutgivande bankerna som implementerar protokoll för att följa PSD2/SCA-regler.

Vår starka rekommendation till e-handlare är att byta till 3D Secure 2.2 så snart som möjligt eftersom detta skapar ett smidigare flöde för dina kunder och minskar risken för att transaktioner nekas. Läs mer om hur du kan uppdatera till 3D Secure 2.2 här.


Vilka transaktionstyper berörs inte av PSD2/SCA?

En av de mest omdebatterade aspekterna av SCA-kravet handlar om transaktionstyper som inte berörs av kravet samt de undantag som får göras enligt betaltjänstdirektivet, PSD2.

"Out of Scope" och "Exemptions"

De transaktionstyper som inte berörs av kravet är sådana som helt enkelt inte är en del av det nya direktivet, för dessa typer blir alltså SCA inte ett krav. Dessa kallas för ”Out of Scope”. Det finns även transaktionstyper som klassas som undantag, där betalningen fortfarande är berörd av direktivet, men där handlare tillsammans med sin inlösare, alternativt kortutgivaren kan be om ett undantag för SCA för just den transaktionen. Dessa undantagna transaktioner kallas för ”Exemptions”. För både ”Out of Scope” och ”Exemptions” finns det regelverk för när de olika fallen får tillämpas.

De vanligaste betalningarna för handlare inom dessa områden kommer att vara betalningar med låga summor och prenumerationstjänster. Undantaget för låga summor är relativt okomplicerat: inlösaren kan be kortutgivaren att en transaktion ska undantas om beloppet understiger €30. Om kortutgivaren nekar undantaget behöver kunden fortfarande genomföra SCA via 3D Secure. Om undantaget accepteras kommer köpet att genomföras utan en 3D Secure fråga mot kortkunden. Detta kallas för en friktionslös betalning


Vad är reglerna för prenumerationstjänster?

Regelverket kring prenumerationstjänster och lagrade kort, där ibland handlaren initierar betalningen kan ibland uppfattas som lite krångligare. Grundregeln är att en kund bara behöver genomföra SCA när kortet ska lagras och återkommande betalningar registreras för första gången. Om man gjort rätt kan alla efterföljande betalningar genomföras utan en 3D Secure fråga mot kortkunden. För att detta ska fungera gäller det dock att transaktionerna är flaggade korrekt enligt regelverket för betalningar med lagrade kort.

Historiskt sett har många prenumerationstjänster och lösningar med lagrade kort och återkommande betalningar i branschen sett annorlunda ut än idag då regelverken gjorts om för att bättre spegla de krav som finns. Därför bör alla handlare som erbjuder återkommande betalningar online vara extra vaksamma på att transaktionerna hanteras på rätt sätt för att inte riskera nekade transaktioner. Här gäller det att både betaltjänstleverantören (PSP) samt inlösaren kan hantera regelverket för betalningar med lagrade kort och prenumerationstjänster så att dessa transaktioner ska kunna vara giltiga enligt PSD2 direktivet med ”Exemptions” och ”Out of Scope” och därmed inte riskera att nekas av kortutgivarna vid återkommande köp.