Vi ringer dig!

KOM IGÅNG

Fyll i ditt telefonnummer så hjälper vi dig hitta rätt betallösning.

Vad betyder Interchange++?

PRODUKTER & TJÄNSTER

1 min läsning

Kostnaden för att hantera betalningar från en kunds kredit- eller debitkort till en handlares bankkonto bestäms av de parter som är involverade av hanteringen av transaktionen. Interchange++ är en prissättningsmodell som bryter ner alla kostnadskomponenter för en korttransaktion, vilket ger handlaren en mer transparent prismodell.

Interchange++ är en prissättningsmodell som oftast används i Europa. Den är tillgänglig för kortbetalningar som görs via kortnätverken Visa, Mastercard, DCI (Diners & Discover), JCB och CUP (China Union Pay). Fördelen med Interchange++ i jämförelse med blandad prissättning är full transparens och nedbrytning av kostnader, vilket resulterar i lägre avgifter totalt.

Hur fungerar Interchange++?

När en korttransaktion behandlas, finns det tre olika kostnadskomponenter:

  • Avgift för interchange
  • Kortnätverkens avgift
  • Inlösarens avgift

Summan av dessa tre komponenter är den slutliga avgiften som handlaren debiteras för varje transaktion.

Hur sätts dessa avgifter?

Avgiften för interchange ligger runt 0,3-0,4% i Europa. Den avgiften, samt kortnätverkens avgift, bestäms av olika faktorer - exempelvis i vilket land handlaren och kortutfärdaren befinner sig i, bransch, kortnivå och transaktionstyp (online eller in-store). Dessa avgifter bestäms av kortnätverken och regleras i vissa länder.

Avgifterna för inlösen bestäms av Worldline i Norden.

VI RINGER DIG!

Fyll i formuläret så kontaktar vi dig.