Vi ringer dig!

KOM IGÅNG

Fyll i ditt telefonnummer så hjälper vi dig hitta rätt betallösning.

Så kan betaldata öka konverteringarna

PAYMENT PERFORMANCE

Jc Gellidon 715597 Unsplash Jc Gellidon 715597 Unsplash Placehoder
TRENDER & ANALYS

3 min läsning

Att maximera andelen lyckade betalningar är en viktig men komplicerad del av e-handlares arbete med att öka sina konverteringar. Genom avancerade och innovativa analyser hittar Worldline nya sätt att undvika att betalningar nekas på felaktiga grunder. ”Vi lyfter handlarnas lönsamhet genom att använda dataanalys för att skapa användbara insikter”, säger Sofia Albertsson, Head of Payment Performance.

Konverteringsgrad är ett av de allra viktigaste effektivitetsmåtten för e-handlare. Men även om handlare investerar mer och mer i att utveckla sin användarupplevelse för att minska andelen övergivna kundkorgar så saknar de oftast både tillgång och förmåga att tolka inlösendata och orsakerna till nekade köp.

”För att kunna öka din omsättning och minska andelen felaktigt nekade betalningar måste du förstå detaljerna kring varför köpen nekas. Vårt Payment Performance-team hjälper handlare att göra detta genom att kontinuerligt utveckla vår analysförmåga och att titta på hur vi kan göra ”det lilla extra” för våra kunder. Vi utnyttjar data och arbetar nära alla intressenter för att identifiera affärsmässiga och teknikdrivna förändringar som ökar konverteringarna”, förklarar Sofia Albertsson.

Att optimera betalningsflödet är en balansgång mellan de olika mål som finns inom betalningsekosystemet. Konverteringar, bedrägeririsk och transaktionskostnader är alla tätt sammanknutna och de tillgängliga verktygen och strategierna påverkar samtliga områden. Att förbättra säkerheten, till exempel, leder till en ökad andel godkända betalningar, minskad bedrägeririsk och sänkta transaktionskostnader, men på vissa marknader leder extra steg i betalprocessen även till fler övergivna kundkorgar.

Att ge handlare och partners tillgång till den här typen av rådgivande funktion från sin inlösare kan därför skapa ett stort värde. Genom att hjälpa handlare att navigera detta komplexa ekosystem, med många intressenter och mängder av data, kan betalningarna optimeras genom relativt enkla och kostnadseffektiva insatser.

"Efter det steg flygbolagets andel godkända köp på den här marknaden med hela sju procentenheter, från en stark nivå på 87 procent till fantastiska 94 procent”

SOFIA ALBERTSSON, WORLDLINE.

Ökade konverteringarna från 87 till 94 procent
Sofia Albertsson exemplifierar arbetssättet genom en av Worldlines kunder, ett internationellt flygbolag. När hennes team förberedde en av de regelbundna genomgångarna med kunden upptäckte de att ett nordiskt land hade väsentligt högre andel nekade betalningar än övriga marknader. När de grävde djupare i företagets data visade det sig att en kortutgivande bank på egen hand stod för 70 procent av de nekade köpen.

”Vi startade en dialog med den här banken för att förstå varför de hade en så mycket högre andel nekade köp. Efter en iterativ process gick banken med på att ändra sina rutiner för hur köpen hanterades. Efter det steg flygbolagets andel godkända köp på den här marknaden med hela sju procentenheter, från en stark nivå på 87 procent till fantastiska 94 procent”.

Det här exemplet visar hur ett analytiskt tillvägagångssätt, kombinerat med expertis inom kortinlösen och täta relationer inom hela ekosystemet, kan leda till kännbara förbättringar för handlarna. Att utnyttja det dolda värdet i inlösen-data på det här sättet är, enligt Sofia Albertsson, själva kärnan i det Worldline kallar ”Advanced Acquiring”: ett datadrivet tillvägagångssätt för kortinlösen som använder analytiska verktyg för att hjälpa kunder inom enterprise-segmentet att lyckas.

Vill du veta mer?

VI RINGER DIG!

Fyll i formuläret så hjälper vi dig.