Vi ringer dig!

KOM IGÅNG

Fyll i ditt telefonnummer så hjälper vi dig hitta rätt betallösning.

Smidigare, säkrare och mer hygieniskt

KONTAKTLÖSA BETALNINGAR:

Carousel_material_1.png Carousel_material_1.png Placehoder
MARS 2020

3 min läsning

På Bambora ser vi att hela 60% av våra nordiska kunders betalningar sker kontaktlöst. I takt med att förutsättningarna ständigt förbättras fortsätter andelen kontaktlösa betalningar att öka. Som ytterligare ett steg i denna utveckling höjer nu Mastercard beloppsgränsen för kontaktlösa betalningar. Denna utveckling är positiv för dig som handlare ur flera aspekter. Du erbjuder inte bara dina kunder smidigare och säkrare betalningar utan även en mer hygienisk köpupplevelse.

Den 25 mars 2020 meddelade Mastercard att de höjer beloppsgränsen för kontaktlösa betalningar i Europa. 29 länder implementerar nu nya beloppsgränser för att förenkla och ytterligare säkra betalningsupplevelsen för människor. Den nya höjningen kommer att börja gälla under april. De höjda beloppsgränserna gör det inte bara smidigare att ta betalt utan det minskar även kontakten mellan människor genom en tredje part – kortterminalen.

Visa och Mastercard är två stora bidragande aktörer till de kontaktlösa betalningarnas utveckling och de arbetar ständigt med att öka möjligheterna för kunder att betala kontaktlöst. Den 1 januari 2020 var ett viktigt datum för de kontaktlösa betalningarna. Det var nämligen det datumet som både Visas och Mastercards handlare hade som deadline att se till att samtliga av deras betalterminaler måste kunna ta emot kontaktlösa betalningar. Denna åtgärd tillsammans med att många nordiska banker och kortnätverk höjt sin köpgräns för kontaktlösa köp utan PIN-kod, samt införandet av PSD2 har bidragit till att de kontaktlösa betalningar ökar och blir allt vanligare. De nya gränserna för kontaktlösa köp i Norden finns att läsa mer om här.

Användandet av kontaktlösa kort och mobila enheter som betalmedel har ökat kraftigt på senare tid i Europa. Idag är 75% av alla transaktioner med Mastercard kontaktlösa. Enligt en undersökning gjord av Insight Intelligence, har andelen som har ett kontaktlöst betalkort ökat med 38% till totalt 73% och varannan person gör alltid kontaktlösa kortbetalningar om möjligheten finns. Även andelen användare som gör kontaktlösa betalningar med mobilen har ökat till 32%. Som innehavare av en kortterminal från Bambora kan du känna dig trygg med att du tillgodoser ökningen av kontaktlösa betalningar då alla Bamboras terminaler varit utrustade med den teknologin sedan starten.

En avgörande faktor för att dina kunder ska kunna genomföra kontaktlösa betalningar med mobilen är att deras bank möjliggör att de kan lägga till sitt betalkort i till exempel Apple Pay eller liknande. I dagsläget är det fortfarande en del av de nordiska storbankerna som inte erbjuder denna möjlighet. Dock ökar antalet banker som erbjuder möjligheten ständigt för att kunna möta kunders efterfrågan.

Det ökade användandet av kontaktlösa betalningar och höjningarna av beloppsgränser innebär många positiva effekter för dig som handlare. En stor fördel är att det bidrar till snabbare och enklare betalningar både för dig och för dina kunder. Även för dyrare köp där PIN-kod krävs går köpet snabbare då kunden slipper stoppa in sitt kort i terminalen. Förutom att det går snabbare är denna betalningsmetod även säkrare. De inbyggda säkerhetsfunktionerna som finns i den kontaktlösa teknologin gör det svårare för kortbedragare. Antalet kortbedrägerier har minskat betydligt de senaste tio åren tack vare chippet och pinteknologin som kontaktlösa kort innehar. Ökningen av kontaktlösa betalningar är även posititvt ur en hygienaspekt, det minskar nämligen antalet kontaktytor mellan olika personer. Däremot är det fortsatt viktigt att som handlare rengöra terminalerna ofta då alla betalningar inte genomförs kontaktlöst. Här kommer tips på hur du kan rengöra din kortterminal.