Vi ringer dig!

KOM IGÅNG

Fyll i ditt telefonnummer så hjälper vi dig hitta rätt betallösning.

Så utvecklas kortbetalningarna idag

TRENDER & ANALYS

Tjej som tittar på mobil Tjej som tittar på mobil

3 min läsning

Sverige har länge varit ett land i framkant av digitala betalningar. Digitaliseringen av betalningar går snabbt. Nästan alla betalningar som görs idag är digitala och de vanor som uppstod under pandemin håller i sig än idag, det visar Riksbankens enkät om svenskarnas betalningsvanor 2022.

Kortbetalningar per person har ökat

Under 2015 infördes nya regler för kortavgifter inom EU/EES som gjorde det billigare för butiker att ta emot kortbetalningar. Detta har bidragit till att antalet kortbetalningar per person har ökat, samtidigt som snittbeloppet per transaktion har minskat. Med andra ord betalar vi svenskar med kort oftare och för inköp till lägre belopp än tidigare.

Kontaktlösa betalningar, så kallade "blipp-betalningar", är allt mer vanliga idag. Fler använder sig av virtuella betalkort i mobilen, exempelvis Apple Pay och Samsung Pay. Detta kan vara en bidragande faktor till att kortbetalningar växer, då det idag är enklare än någonsin att betala med kort.

Under 2020 genomförde en svensk i snitt 328 kortbetalningar per år, varav varje transaktion hade ett värde av 302 kr i snitt. Antalet kortbetalningar per person har ökat stadigt sedan 2012, men mellan 2019 och 2020 syntes en liten minskning. Det kan förklaras av pandemin som tvingade folk att ändra konsumtionsmönster till följd av smittospridningen. I resten av Europa genomförs betydligt färre kortbetalningar per person och varje transaktion har ett högre värde, jämfört med i Sverige. I euro-länder snitt görs 140 kortbetalningar per person, varav varje transaktion har ett snittvärde på 431 kr.

Onlinehandeln ökar snabbt bland äldre

Under pandemin började fler konsumenter att handla online. I en undersökning av Riksbanken som gjordes 2022 uppgav 75 procent att de har handlat online de senaste 30 dagarna, vilket är en ökning från 2018 då samma siffra var 56 procent. E-handeln ökar särskilt snabbt bland äldre. I åldergruppen 65-84 år uppgav 55 procent att de har handlat online de senaste dagarna, en ökning med 29 procentenheter sedan 2018.

Det vanligaste sättet att betala online idag är med kortbetalning (57 procent), följt av digital faktura (55 procent) och Swish (31 procent). Andelen som föredrar att betala med faktura online har ökat med nio procentenheter från 2019 till 2020, enligt en undersökning från Svensk Handel. Det kan förklaras av att användandet av Klarna har ökat överlag inom e-handeln. I fysisk handel är dock kortbetalning fortfarande dominerande. Samtidigt har kontantanvändningen i butik minskat med sex procentenheter under samma period.

Digitaliseringen av betalningar sker globalt

Trots att Sverige är ett av de mest progressiva länderna inom digitala betalningar, syns liknande trender över hela världen. I de nordiska länderna, särskilt Norge och Danmark, syns samma starka utveckling av digitala betalningar i både butik och e-handel. I dessa länder utgör mer än 80 procent av betalningarna i butik med kort eller mobil. I resten av världen är kontantanvändningen mer utbredd, men allt fler konsumenter använder kort och andra digitala betallösningar.

Läs mer om hur vi på Worldline kan hjälpa ditt företag med att hitta rätt betallösning för din butik eller e-handel här.

Källor: Riksbanken, Svensk Handel

Vill du veta mer om Worldline och våra lösningar?

VI RINGER DIG!

Fyll i formuläret så kontaktar vi dig.