Vi ringer dig!

KOM IGÅNG

Fyll i ditt telefonnummer så hjälper vi dig hitta rätt betallösning.

Så lockar du generation Z till butiken

Människor i shoppinggalleria Människor i shoppinggalleria

4 min läsning

För att attrahera nästa generation av konsumenter måste detaljhandelns butiker anpassa sig och satsa ännu mer på shoppingupplevelsen – och där kommer betallösningar spela en avgörande roll. Här följer några av de tydligaste exemplen på hur Generation Z, födda efter 1996, kommer forma framtidens handel.

De senaste 20 åren har detaljhandeln genomgått stora förändringar för att anpassa sig till Millennials - den köpstarka generationen som är födda mellan ungefär 1980 och 1996. Många företag kämpar fortfarande med att anpassa sig till deras krav på digitalisering, personifiering och flexibilitet men samtidigt växer nu en ny generation av konsumenter fram som ställer ännu större krav på handeln: Generation Z.

Generation Z formar detaljhandeln
De äldsta inom den här generationen, födda mellan 1996 och 2010, har knappt hunnit ut i arbetslivet men redan år 2020 förväntas de utgöra 40 procent av alla konsumenter i Europa och USA. Det som särskiljer Generation Z från sina föregångare är att de är uppvuxna med internet, sociala medier och smartphones. Som ”digitala infödingar” har de därför en helt annan relation till teknik, en relation som påverkar hur de både vill shoppa och betala. Enligt en studie som företaget Accenture genomfört förväntas denna generation bli den första att helt överge den traditionella läderplånboken till förmån för betalningar via mobilen.

Men även om Generation Z älskar sina mobiltelefoner innebär det inte att de har övergivit butikerna. Istället visar Accentures studie att en majoritet av Generation Z fortfarande föredrar att handla i fysiska butiker. Skillnaden mot tidigare generationer visar sig snarare vara att Generation Z lägger större vikt vid shoppingupplevelsen och oftare gör sitt butiksbesök till en omnikanals-upplevelse. I butiken använder de sin mobil för att jämföra priser, läsa produktrecensioner, kommunicera på sociala medier och genomföra själva betalningen.

Ny teknik lockar unga till butiken
Viljan att kombinera shopping med ny teknik slutar inte heller vid mobilen. Förra året genomförde Tata Consulting Services en intressant undersökning som visade hur ”shopping-innovationer” kan användas för att attrahera dessa unga konsumenter. Enligt undersökningen är Generation Z mycket mer intresserade av att använda teknik som virtual reality, augmented reality eller interaktiva skärmar när de handlar i en vanlig butik.

Ett annat dragplåster för den här gruppen visade sig vara innovationer kring hur de genomför själva köpet och betaltransaktionen. 55 procent av de tillfrågade i studien uppgav exempelvis att de skulle använda själv-checkout med sin mobiltelefon om det erbjöds i butiken. Den här typen av tjänster finns redan ute på marknaden och det mest omtalade exemplet är nog den kassalösa Amazon Go-butikeni Seattle. Med tanke på de yngre konsumenternas positiva inställning till den här typen av shoppingupplevelse finns det anledning att tro att fler aktörer kommer följa Amazons exempel och överge de traditionella kassalinjerna framöver.

Worldline gör det enklare att satsa på upplevelsen
För Generation Z tycks alltså interaktiva och innovativa shoppingupplevelser vara en av de viktigaste faktorerna för var de väljer att handla. De söker enkelhet och snabbhet och tekniken de erbjuds för att göra sina köp kan därför ha lika stor betydelse som varan de faktiskt köper.

För att attrahera den här nya kundgruppen behöver du som handlare integrera mobilen på ett eller annat sätt i shoppingupplevelsen, för att möta kundernas efterfrågan på mobilanpassning och smidighet. Att till exempel erbjuda mobila betaltjänster i butiken är ett viktigt första steg men på sikt behöver handlare också anta en omnikanalsstrategi. Oavsett om kunden väljer att prova varan i butik och sedan köpa online eller tvärtom, måste upplevelsen sträva efter att vara sömlös.

På Worldline lägger vi stor vikt vid att möta denna efterfrågan på enkelhet, vilket återspeglas i vårt erbjudande mot våra kunder. Ett tydligt exempel är funktionerna och betalmetoderna vi tillhandahåller i våra kortterminaler. Förutom att terminalerna är bland de snabbaste på marknaden är de även utrustade för att hantera en stor mängd olika betalningssätt. Utöver kortbetalningar, möjliggörs fakturabetalning direkt i terminalen och alla terminaler är utrustade med teknik för NFC (Near Field Communication). Med hjälp av NFC-tekniken kan du som handlare skapa en smidigare shoppingupplevelse och minska köer genom att erbjuda snabba kontaktlösa betalningar, direkt via kundens betalkort eller genom populära mobila betaltjänster som Apple Pay, Android Pay eller Samsung Pay.

Som kund hos Worldline kan du som handlare ge Generation Z den snabba, flexibla och mobilanpassade upplevelse som de eftersträvar när de handlar i butik. Som experter inom betalningar är vi på Worldline också med och leder utvecklingen inom nya betallösningar. Vi vill gärna hjälpa dig som handlare att ligga steget före och ta tillvara på ny teknik och de nya lösningar som konsumenterna efterfrågar.

Källa: Medium, Accenture, Tata Consulting Services, Seattle Times, Business Insider