Vi ringer deg!

KOM I GANG

Registrer deg i skjemaet så kontakter vi deg snarlig.

Introduksjon av åttesifret BIN

FRA 6 TIL 8 SIFRE: HVA VIL ENDRE SEG?

21 DESEMBER 2021

3 min lesing

Betalingsnettverksselskapene Visa og Mastercard kommer til å utvide BIN på kortene sine globalt fra seks til åtte sifre den 1. april 2022. BIN benyttes blant annet av brukersteder og betalingstjenesteleverandører (PSP) for å rute transaksjoner for autorisasjon, svindelforebygging, lojalitetsprogrammer eller rapportering. Endringen av lengden på BIN er en forskriftsendring. Enten du har en fysisk virksomhet eller en nettbutikk, må du som brukersted sørge for samsvar med dette neste år.

De første seks sifrene i det primære kontonummeret (PAN) på kredittkort, debetkort og forhåndsbetalte kort kalles bankidentifikasjonsnummer (Bank Identification Number, BIN). BIN brukes vanligvis til å identifisere betalingsnettverk og utstedere. Annen betalingsinformasjon som hvilket land kortet er utstedt i og korttype kan allerede nå bestemmes pålitelig fra såkalte «kontoområder». Dette er de første ni sifrene av PAN-nummeret for Visa og de første elleve sifrene for Mastercard.

Den massive veksten av kredittkortutstedere de siste årene har ført til mangel på tilgjengelige bankidentifikasjonsnumre. På grunn av den økende etterspørselen etter BIN fra utstedere, introduserte International Organisation for Standardisation (ISO) en ny standard for å utvide BIN fra seks til åtte sifre. Den vanlige lengden på kortnummeret (f.eks. 16 og 19 sifre for Visa og Mastercard i Europa) vil ikke endres.

Visa og Mastercard implementerer den nye åttesifrede standarden fra april 2022.

Hva vil endre seg for deg?

For de fleste brukersteder vil ikke utvidelsen til åtte sifre ha noen innvirkning. For en liten andel av brukerstedene kan det få en innvirkning på den daglige driften hvis de har en egen BIN-basert prosess som de administrerer selv. Dette påvirker for eksempel ruting av transaksjoner, identifikasjon av utsteder for gebyrberegning, svindelhåndtering og rapport.

Alle brukersteder må imidlertid sørge for å være i samsvar med det nye BIN-systemet innen fristen. Hvis dette ikke er tilfelle, kan det føre til et betydelig salgstap på grunn av for eksempel avviste kort – avhengig av implementeringen.

Hva må du gjøre?

Som Worldline-kunde trenger du vanligvis ikke gjøre noe. Worldline har begynt å oppdatere produktene sine slik at de skal gjenkjenne BIN med åtte sifre innen april 2022.

Hvis du har både en innsamleravtale med oss og en PSP-tjeneste, dvs. en kasseløsning eller en kortterminal levert av det som tidligere het Bambora, blir du ikke berørt av endringen og trenger dermed ikke gjøre noe.

Men hvis du har en innløseravtale med oss, og bruker en tredjeparts-PSP eller en integrert programvareløsning for betalinger, ber vi deg kontakte din leverandør av elektroniske betalingstjenester eller -terminaler. De vil informere deg om du er klar for åttesifret BIN eller om du må foreta justeringer. Din PSP vil utføre en fullstendig konsekvensvurdering av endringen for virksomheten din og støtteprogrammene, for å redusere risiko og gjennomføre alle nødvendige endringer.

Vær oppmerksom på at endringen for øyeblikket kun gjelder Visa og Mastercard. Alle andre store betalingsnettverk, som American Express, Diners Club/Discover, China Union Pay etc., har ennå ikke annonsert tidsplaner for implementering av ny åttesifret BIN, men det forventes å skje etter hvert.

Kort oppsummert:

 • Hvis du ikke bruker regler eller prosesser basert på BIN eller kortnummer, trenger du vanligvis ikke foreta deg noe.
 • Hvis du derimot har tilgang til kortnummeret eller hvis du har spesifikke, BIN-baserte regler, bør du sjekke om disse reglene fortsatt fungerer med det nye åttesifrede systemet.
 • Hvis du har en innløseravtale med oss, men bruker en tredjeparts-PSP eller en integrert programvareløsning, ber vi deg kontakte betalingstjenesteleverandøren din for å være sikker på at reglene blir overholdt.
 • Hvis du har både en innsamleravtale med oss og en Bambora-PSP-tjeneste, dvs. en kasseløsning eller en kortterminal levert av det som tidligere het Bambora, blir du ikke berørt av endringen og trenger dermed ikke foreta deg noe.
 • Løsninger som Worldline leverer vil ha fullt samsvar.

Hva er bankidentifikasjonsnummer (BIN)?

Bankidentifikasjonsnummer (BIN) er en unik identifiseringsmetode for betalingsnettverk og utstedere som også inneholder annen betalingsinformasjon, som landet kortet er utstedt i eller korttype. For øyeblikket tilsvarer BIN de første seks sifrene i kortnummeret.

På grunn av den økende etterspørselen etter BIN fra utstedere, vil lengden på BIN bli utvidet fra seks til åtte sifre i april 2022, uten at den vanlige lengden på kortnummeret/PAN (primary account number), f.eks. 16 og 19 sifre for Visa og Mastercard i Europa, endres.


Hva blir endret?

For Visa og Mastercard vil lengden på BIN bli utvidet fra seks til åtte sifre i april 2022.

Innen da vil Visa og Mastercard omfordele BIN-kodene for utstedere trinnvis. Noen vil beholde eksisterende sekssifret BIN og utvide til åtte sifre, mens andre vil få en delvis eller helt ny BIN.


Hva vil ikke endre seg?

 • Den generelle kortnummerlengden vil være den samme.
 • PCI-reglene vil ikke endres. Kvitteringskrav forblir uendret.
 • Ingen nye kort vil bli utstedt.

Hva kan konsekvensene bli?

Bruk av den gamle sekssifrede BIN-koden kan få negative konsekvenser for brukersteder som behandler BIN.

BIN kan brukes til:

 • BIN-blokkering, svindelberegning, svindelforebygging
 • rapportering
 • å identifisere transaksjoner ved tvister (chargebacks)
 • lojalitetsprogrammer
 • informasjon om type kort (debet, kreditt, forhåndsbetalt, kommersielt) eller valuta som benyttes
 • identifisere kortutsteder (bank og land)

Må brukerstedet foreta seg noe?

Hvis du behandler oppgaver basert på BIN, må du endre dem for å være i samsvar med det nye åttesifrede formatet.

Hvis du bruker tredjepartsinnkjøpere, tredjeparts-PSP eller integrerte programvareløsninger, ber vi deg sjekke at leverandøren er i samsvar med åttesifret BIN. Worldline har allerede begynt å oppdatere produktene sine for å gjenkjenne åttesifret BIN innen april 2022.


Hvilken innvirkning får dette på PCI DSS?

Det er ikke forventet at innføringen av åttesifret BIN vil føre til endringer for det generiske PCI-regelverket.


Har du flere spørsmål?

Hvis du har ytterligere spørsmål om tilpassing av BIN i forhold til din betalingsløsning hos Worldline, kan du ta kontakt med kundeserviceteamet vårt på support@bambora.com.