20 mar 2017 Hvorfor står det "IKKE KVITTERING FOR KJØP" på kvitteringen fra terminalen?

Norsk lovverk har fått noen oppdateringer, og gjør at kvitteringer fra bankterminaler som ikke er koblet mot en kasse nå må merkes med teksten "IKKE KVITTERING FOR KJØP".

Selv om terminalkvitteringen er bevis på en godkjent transaksjon er det ikke en gyldig kvittering for kjøpet av en angitt vare. En slik kvittering skal komme fra kassen.

Referanse: https://lovdata.no/forskrift/2015-12-18-1616/§2-8-8

We are open for business!

Welcome to the world of payment solutions. Choose your country and start accepting payments from customers all over the world.