Terminal

 • Dagsavstemming

  Hva betyr det når det står ”Ta dagsavstemming” på terminalen?

  Dette betyr at du ikke har tatt dagsoppgjøret innen 24 timer etter dagens første transaksjon. Beskjeden kan også komme dersom terminalens minne er fullt, for eksempel hvis det er foretatt mange reserveløsninger i løpet av dagen. Vi anbefaler at du alltid tar et oppgjør på slutten av dagen for å få oppgjør for alle transaksjoner.

  Hvordan tar jeg dagsavstemming?

  Ingenico-terminaler:
  Trykk på ”Meny”. Eventuelt må du angi terminalkoden og deretter trykke på ”Ok” (grønn knapp). Terminalkoden står oppført i ditt velkomstbrev.

  Velg ”Dagsoppgjør”. Terminalen vil evt. be om din terminalkode og deretter gjennomføre dagsoppgjøret.

  Hypercom- terminaler:

  Trykk på ”Home”. Eventuelt må du angi din terminalkode og deretter trykke ”Enter” (grønn knapp). 

  Velg ”Dagens omsetning”, deretter ”Dagsoppgjør”. Angi din terminalkode (oppgitt i i ditt velkomstbrev) hvis terminalen ber om det. Avslutt med ”Enter”.

  Terminalen kommer til å spørre om ”Kjøp totalt XXXX NOK?”, velg ”Ja”. Terminalen spør deretter ”Returer totalt XXXX NOK”, velg ”Ja”. Terminalen gjennomfører et dagsoppgjør.

  Jeg mangler et dagsoppgjør, hvordan finner jeg informasjonen jeg trenger?

  Alle oppgjør lagres digitalt hos oss. Du har tilgang til dine dagsoppgjør i din webportal My Bambora og Webmanager (se nedenfor), men du kan også kontakte oss, så sender vi det til deg.

  Bambora ONE eller Bambora Device:
  Logg inn på My Bambora via my.bambora.com. Trykk på ”Dagsoppgjørrapporter” i menyen til venstre.

  Bambora terminal eller leieavtale 36 måneder (tidl. Samport):
  Logg inn på Webmanager via webmanager.samport.com. Velg ”Rapporter” i menyen øverst på siden.

  Hvis du ikke har tilgang til My Bambora eller Webmanager, ta kontakt med oss så hjelper vi deg!

  Hvorfor kan jeg ikke foreta et dagsoppgjør?

  Vanligvis skyldes dette en nettverksveil, dvs. at terminalen ikke kan kobles opp mot oss. Du får en feilmelding, ”Ikke godkjent, kommunikasjonsfeil”, Feilsøk terminalen ved å sjekke at alle ledninger sitter ordentlig i.


  Hvis du har en stasjonær terminal:
  Sjekk at din internett-ruter er online. Ta omstart på ruteren og vent til den er i gang igjen. Deretter tar du omstart på terminalen. Dette kan ta 2-3 minutter.


  Hvis du har en trådløs terminal:
  Sjekk at SIM-kortet sitter i terminalen og virker. Dette sjekker du enklest ved å ringe din operatør. Hvis SIM-kortet ikke virker kan du ta det ut og forsøke å tørke det forsiktig. Sett det tilbake og ta omstart på terminalen.

  Hvis ingen av disse metodene hjelper, kontakt oss så hjelper vi deg.

  Hvorfor er det forskjell på mitt dagsoppgjør og innbetalingen jeg har mottatt?

  Det kan være flere grunner til dette:

  1. Står det f.eks. American Express (Amex) eller Diners Club ved noen av beløpene på ditt dagsoppgjør? Dagsoppgjøret spesifiserer alltid de forskjellige korttypenes totalbeløp. Disse beløpene må man trekke fra totalbeløpet siden aktørene setter inn penger separat i hht. de avtaler som er inngått med dem.

  2. Har du foretatt flere dagsoppgjør i løpet av dagen og mistet en kvittering? Innskuddene du mottar består av hele dagsoppgjøret, f.eks. fra kl. 00:00 til 23:59. Dette er forhåndsinnstilt på din konto hos oss og kan endres dersom ønskelig.

  3. Har du foretatt dagsavstemming? Hvis du ikke har foretatt en dagsavstemming sendes ikke transaksjonene til din innløser og utbetalingen av disse transaksjonene uteblir.

  4. Har du gjennomført kjøp etter at du har gjort en dagsavstemming, kommer ikke disse kjøpene med. Du må foreta ny dagsavstemming etter kjøpene for at de skal bli med.

  5. Innløserbanken kan ta en serviceavgift før beløpet settes inn på din bankkonto. I slike tilfeller blir det mottatte beløpet lavere enn det som er på dagsoppgjøret. Dette er avtalespesifikt og styres av din innløserbank.

  NB: Hvis du savner en innbetaling, eller dersom noe er feil, anbefaler vi at du først kontakter din innløserbank. Har du både terminal og innløseravtale hos Bambora kontakter du oss for hjelp.

   

 • Kom-i-gang-med terminal

  Hvordan kommer jeg i gang med terminalen min?

  Koble opp terminalen i hht. den medfølgende bruksanvisningen. For å sjekke at terminalen fungerer, følg instruksjonene under for å oppdatere parameter og foreta et dagsoppgjør.

  Ingenico-terminaler

  Oppdatere parameter:

  Trykk på ”Meny”. Eventuelt må du angi terminalkoden og deretter trykke ”OK”. Terminalkoden står oppført i ditt velkomstbrev. Velg ”Innstillinger” i menyen og deretter ”Oppdatere parameter”. Tast inn terminalkoden etterfulgt av ”OK” (grønn knapp). Terminalen henter nå terminalinnstillingene og viser ”Laster parameter – X %”.” Når terminalen når 100 % står det ”Parameter lastet, ta omstart”. Skjermen blir blå og terminalen ser ut som vanlig igjen. 

   

  Dagsavstemming:
  Trykk på ”Meny”. Eventuelt må du angi terminalkoden og deretter trykke ”OK”. Terminalkoden står oppført i ditt velkomstbrev. Velg ”Dagsavstemming”. Terminalen ber nå om din terminalkode og foretar så et dagsoppgjør. Siden du ennå ikke har mottatt noen korttransaksjoner vil terminalen si ”Ingen oppgjør”.

   

  Hvis både parameteroppdateringen og dagsoppgjøret har gått bra kan du være sikker på at terminalen fungerer som den skal.
   

  Hypercom-terminaler

  Oppdatere parameter:
  1. Trykk på ”Home”. Eventuelt må du angi terminalkoden og deretter trykke ”OK”. Terminalkoden står oppført i ditt velkomstbrev.

  2. Velg ”Innstillinger” i menyen, trykk på den hvite knappen i høyre hjørnet av skjermen for å bla i menyen.

  3. Velg alternativet ”Parameter”.

  4. Tast inn terminalkoden etterfulgt av ”OK” (grønn knapp). Terminalen henter nå terminalinnstillingene og viser ”Laster parameter – X %”.” Når terminalen når 100 % står det ”Parameter lastet” og den går tilbake til menyen eller startskjermen.

  Dagsoppgjør:
  Trykk på ”Home”. Eventuelt må du angi terminalkoden og deretter trykke ”OK”. (grønn knapp).

  Velg ”Dagens oppgjør” og deretter ”Dagsoppgjør”. Tast inn terminalkoden (står oppført i ditt velkomstbrev) dersom terminalen ber om det. Avslutt med ”Enter”.

  Terminalen spør ”Kjøp totalt 0,00 NOK?”, velg ”Ja”. Terminalen kommer deretter til å spørre ”Returer totalt 0,00 NOK”?, velg ”Ja”. Terminalen gjennomfører nå et dagsoppgjør og sier ”Ingen oppgjør”, siden du ikke har mottatt noen korttransaksjoner ennå.

  Terminalen spør ”Utskift Ok?”, velg ”Ja”.

  Dersom både parameter-oppdateringen og dagsoppgjøre har gått bra samt at ditt firmanavn står oppført på dagsoppgjøret, kan du være sikker på at terminalen fungerer som den skal.

  Terminalen ber om en kode, hva betyr det?

  Terminalen din er programmert med en unik kode for å forhindre at uvedkommede kan benytte den og sensitive funksjoner. Din unike terminalkode finner du i ditt velkomstbrev. Ta kontakt med oss hvis du har mistet koden.

  Hvilke innstillinger kan jeg gjøre på terminalen min?

  Du kan foreta flere forskjellige innstillinger, se under. Hvis du ønsker å endre noen av disse, ta kontakt med oss så hjelper vi deg.

  1. Tidlig sum
  2. Tips
  3. Øre
  4. Doble kvitteringer
  5. Automatisk dagsoppgjør
  6. Kasserer

  Hvordan vet jeg at kjøpet har gått igjennom?

  Se på kvitteringen. Står det ”Godkjent”, ”Retur ok” eller ”Makulering ok” har kjøpet/returen/makuleringen gått igjennom.

  Hvis du ønsker en kopi av siste kjøps kvittering, trykk ”Meny” og velg ”Kopi siste kvittering”. En kvittering skrives da automatisk ut fra det siste kjøpet.

  For å få kopi av kvittering på et tidligere kjøp gjør du slik:
  Trykk ”Meny”, velg ”Rapporter”, og deretter ”Undersøke”. Nå vil du se det siste kjøpet i terminalen. Gå til foregående kjøp ved å trykke på knappene under teksten ”Siste” (knappene under teksten) Marker kjøpet du leter etter ved å trykke på ”Meny”. Du får opp to alternativer, ”Skriv ut” og ”Makulering”, velg ”Skriv ut” for skrive ut en kopi av en kvittering.

  NB! I terminalen finner du kun kjøp som ikke er dagsoppgjort.

  Hvis du er usikker eller har spørsmål, ta kontakt med oss, så hjelper vi deg.

 • Felmeddelanden

  Terminalen sier ”Kommunikasjons-feil”?

  Vanligvis skyldes feilmeldingen at terminalen ikke kan kobles opp mot oss pga. nettverksfeil. Feilsøk ved å sjekke at alle ledninger sitter ordentlig i terminalen.

  Hvis du har en stasjonær terminal:
  a. Sjekk at din internett-ruter er på og virker
  b. Start om ruteren
  c. Vent til ruteren er i gang igjen
  d. Start om terminalen, det tar ca. to minutter

  Hvis du har en trådløs terminal:
  a. Sjekk at SIM-kortet sitter i terminalen og virker. Dette sjekker du enklest ved å ringe din operatør.
  b Ta ut SIM-kortet og tørk det forsiktig. Sett det tilbake og start om terminalen. Hvis ingen av disse metodene hjelper, kontakt oss så hjelper vi deg. Terminalen sier ”Ikke godkjent ” og transaksjonen blir avvist fra kortutsteder. Det kan være flere grunner til at en transaksjon ikke godkjennes. Som oftest skyldes det en feil med korttransaksjonen. Be kunden forsøke et annet kort, eller sjekke kortet sitt.

  Hvis du er usikker og/eller din kunde har kontrollert kortet sitt, men du får samme feilmelding, ta kontakt med oss på telefon, eller e-post, så hjelper vi deg!

  Terminalen sier ”Gi til kasserer, trykk 0”

  Denne meldingen får du når terminalen ikke får kontakt med internett og istedet foretar en reserveløsningstransaksjon. For å gjennomføre en reserveløsning må kasserer autorisere og oppgi terminalkoden som du fikk i ditt velkomstbrev. Følg terminalens anvisninger hvis du vil gjennomføre en reserveløsning*. NB: Ved reserveløsninger skriver terminalen alltid ut en ekstra kvittering som skal arkiveres av kasserer.

  *Reserveløsninger gjøres på egen risiko. Du er selv ansvarlig for alle reserveløsningstransaksjoner. Ved slike kjøp har terminalen ikke kontakt med kortnettverket hvor en lokal autorisasjon gjøres mot kortets chip. Transaksjonene lagres lokalt i terminalen til den er online igjen. Det er alltid en risiko med reserveløsninger. I verste fall kan samtlige kjøp i terminalen forsvinne dersom det skjer noe med terminalen før den er online igjen og får lastet opp alle de lagrede transaksjonene.

  Terminalen sier ”Smart Card Open Failure”

  Dette er en varselmelding om at chipleseren i terminalen er i ferd med å slutte å fungere. Ring oss hvis dette skjer, så hjelper vi deg.

  Terminalen sier ”Invalid terminal keys”, ”Err. Sec” eller ”Alert irruption”

  Disse feilmeldingene indikerer at en sikkerhetsnøkkel i terminalen er utløst. Dette kan oppstå dersom terminalen har blitt utsatt for ytre påvirkning. Terminalen låser seg, slutter å fungere og må repareres. Ta kontakt med oss hvis dette skjer, så hjelper vi deg.

  Terminalen sier ”Problemer under lasting av parameter”

  Denne meldingen innbærer som oftes at terminalen har et tilkoblingsproblem og ikke kan koble seg til nettverket. Feilsøk nettverket og start om utstyret. Hvis dette ikke løser problemet, tak kontakt med oss så hjelper vi deg.

  Terminalen sier ”Kun online”

  Terminalen har forsøkt å gjennomføre en reserveløsning på et kort som ikke tillater dette. Kjøpet avises av terminalen og dette fremgår også på kvitteringen.

  Terminalen sier ”Ikke godkjent ” og transaksjonen blir avvist fra kortutsteder

  Terminalen har försökt göra ett offlineköp på ett kort som inte tillåter detta. Köpet nekas direkt av terminalen och detta framgår även på kvittot. 

  Terminalen sier ”Ikke tillatt” eller ”Gjelder ikke her”

  Grunnen til at kjøpet ikke gikk igjennom kan skyldes flere grunner:

  1. Korttypen er sperret i terminalen som er innstilt på å avvise kjøp med denne typen kort.

  2. Terminalen forsøker å gjennomføre noe som ikke tillates på kundens kort, f.eks. kjøp medsignatur når det kun tillates kjøp med PIN.

  3. Korttypen finnes ikke i terminalens database over tillatte kort, eksempelvis nyere gavekort eller nye kort som ennå ikke har kommet inn i terminalens database.

  Hvis du har spørsmål, ta kontakt med oss så hjelper vi deg.

  Terminalen sier ”Vennlig gjør dagsavstemming” eller ”Minnet fullt, vennligst gjør dagsavstemming”

  Terminalen krever at du foretar et dagsoppgjør avhengig av et av følgende:

  1. Det er ikke foretatt dagsoppgjør de siste 24 timer. Vennligst foreta en dagsavstemming.

  2. Terminalens lokale minne er fullt. Det betyr som oftest at mange reserveløsninger er lagret i minnet og trenger å lastes opp online for å frigjøre minne. Vennligst foreta en dagsavstemming.

  Terminalen sier ”Terminal sperret”

  Denne feilmeldingen kommer når terminalen mangler oppkobling mot Bamboras server. For å løse problemet må du oppdatere parameter og foreta et dagsoppgjør.

   Hvis du har en Ingenico-terminal

  Oppdatere parameter:
  Trykk ”Meny”, velg ”Innstillinger” og deretter ”Oppdatere parameter”. Tast terminalkode etterfulgt av ”Ok” (grønn knapp). Terminalen henter terminalinnstillingene og viser ”Laster parameter – X %”. Når terminalen når 100 % står det ”Parameter lastet, ta omstart”. Skjermen blir blå og terminalen ser normal ut igjen.

  Dagsavstemming:
  Trykk ”Meny” og velg ”Dagsavstemming”.


  Hvis du har en Hypercomterminal

  Oppdatere parameter:
  Trykk ”Home”, velg ”Innstillinger” og deretter ”Parameter”. Tast terminalkode etterfulgt av ”Enter” (grønn knapp). Terminalen henter terminalinnstillingene og viser ”Laster parameter – X %”. Når terminalen når 100 % står det ”Parameter lastet” og går tilbake til menyen eller startskjemen.

  Dagsoppgjør:
  Trykk ”Home”, velg ”Dagens oppgjør” og avslutt med ”Enter”.

  Dersom du ikke har foretatt noen transaksjoner vil terminalen spørre ”Kjøp totalt 0,00 NOK?”, velg ”Ja”. Terminalen spør så ”Returer totalt 0,00 NOK?”, velg ”Ja”. Terminalen gjennomfører nå et dagsoppgjør og sier ”Ingen oppgjør”, deretter ”Utskrift OK?”. Velg ”Ja”.

  Hvis dette ikke løser problemet, ta kontakt med oss så hjelper vi deg.

 • Problemer med kvittering

  Jeg får bare blanke kvitteringer, hva slags feil er det?

  Forsøk å snu papirrullen. Terminalen er satt opp med en termoskriver som skriver ut ved hjelp av varme og brenner teksten på papiret. Dette fungerer bare på den ene siden av kvitteringsrullen, så problemet løses som regel ved å snu rullen. Hvis problemet vedvarer, kontakt oss, så hjelper vi deg.

 • Bytte av SIM-kort

  Hvordan bytter jeg SIM-kort i terminalen?

  Her finner du en instruksjonsvideo som viser hvordan man enkelt bytter SIM-kort i kortterminalen.

 • Rapporter

  Hvordan kan jeg se dagens kjøp?

  Trykk ”Meny”, velg ”Rapporter” og deretter ”Undersøke”. Nå kan du gjennomgå samtlige transaksjoner som er gjort i løpet av dagen. De siste kjøpene ligger øverst. Bla bakover ved å trykke på ”Foreg.”

  Hvis du leter etter et spesifikt kjøp for f.eks. å skrive ut en kvittering eller makulere kjøpet, trykk ”Meny”. Alternativene ”Skriv ut” og ”Makulering” vises. Velg det som passer.

  Hvordan ser jeg en kjøpsoversikt så langt for dagen?

  Trykk ”Meny”, velg ”Rapporter” og deretter ”Undersøke”. Du får en oppstilling av dagens salg hittil, omtrent som en X-rapport. Den kan være grei å ha når du vil avstemme kassen i løpet av dagen uten å foreta et dagsoppgjør. Du kan enten se oversikten direkte på skjermen eller skrive den ut ved å trykke ”Meny” og ”Skriv ut”.

  Hvordan kan jeg se alle gjennomførte transaksjoner, ikke bare kjøp

  Trykk ”Meny”, velg ”Rapporter” og deretter ”Kvitteringsliste”. Du får en fullstendig liste over alle transaksjoner som terminalen har registrert, inklusive avviste kjøp. Du kan se listen på skjermen ved å bla nedover eller skrive den ut ved å trykke ”Meny” og deretter ”Skriv ut”.

  NB! Samtlige rapporter er kun tilgjengelig før det er foretatt et dagsoppgjør. Når dagsavstemming foretas tømmes terminalens minne for alle transaksjoner. De forsvinner imidlertid ikke, men lastes opp til Bamboras sentrale system. Når dagsavstemming er foretatt sier terminalen ”Ingen oppgjør” og ”Ingen transaksjoner”.

 • Endring av adresse, selskapsform og kortinnløsere

  Min bedrift har skiftet adresse, hvordan endrer jeg det hos Bambora?

  Send en e-post med den nye adressen i en adresseendringsblankett til Bambora.

  Min bedrift har skiftet innløserbank, hvordan endrer jeg det hos Bambora?

  Hvis du leier en Bambora Device terminal, ta kontakt med oss så hjelper vi deg. Hvis du har kjøpt eller leier terminaler av noen av våre forhandlere, ta kontakt med dem først og gi dem de nye kontaktopplysningene. De vil deretter sende dette til oss via et administrasjonssystem. Bambora behandler de nye opplysningene innen 24 timer.

  Når endringen er oppdatert blir din forhandler informert om dette.

  Visste du at Bambora også tilbyr kortinnløsning? Spesielt i kombinasjon med terminaler. Kontakt oss, så forteller vi mer!

  Min bedrift har skiftet selskapsform, hvordan endrer jeg det hos Bambora?

  Ta kontakt med oss, så hjelper vi deg.

 • Vilkår for min avtale

  Hvilke vilkår gjelder for min avtale?

  Det kommer an på hvilken avtale du har. Her kan du lese om Bamboras generelle vilkår 

  Har du spesifikke spørsmål? Ta kontakt med oss så hjelper vi deg.

  Hvilke priser gjelder for min avtale?

  Prisene finner du i avtalen du har tegnet med oss. Kontakt oss dersom du ikke har avtalen, så hjelper vi deg.

  Når utløper min avtale?

  Avtaleperioden er beskrevet i avtalen din. Kontakt oss dersom du ikke har avtalen, så hjelper vi deg.

 • Overføring eller oppsigelse av avtalen

  Hvordan sier jeg opp avtalen?

  All oppsigelse sendes inn skriftlig til support@bambora.com

  Ønsker du mer informasjon rundt din oppsigelse? Ta kontakt så hjelper vi deg.

  Kan jeg overføre avtalen min til noen andre?

  Som Bambora kunde kan du ta kontakt med vår salgsavd: 21 93 95 80 eller e-mail: sales.norway@bambora.com.

 • Dynamisk valutaveksling
 • Hurtigguider
 • Retur av terminal

  Hvordan skal jeg returnere min terminal?

  Det er viktig at du kontakter vår supportavdeling (support@bambora.no), for å få tilsendt en retursedel og Invoice Proforma. Disse bruker du til å returenere din gamle terminal til Bambora.

  Dersom du har meldt inn en servicesak på din terminal, vil retursedel og Invoice Proforma ligge vedlagt i forsendelsen av din erstattningsterminal.

  Gjør følgende ved retur av terminal:
  1) Pakk din terminal på forsvarlig måte sammen med evt. sim-kort. Dersom du mottar en erstattningsterminal, benytt embalasjen denne sendes i.
  c) Har du hatt en Duo-løsning, returner både kortterminal og Duokabel.
  d) Har du hatt en IWL Bluetooth terminal, returner både kortterminal og ladestasjon.

  2) Fest retursedel på pakken.

  3) Ring DHL for å bestille henting av pakken. DHL Norge: 810 01 345.

  4) Ved bestilling oppgir du ditt Waybill-nummer som du finner på retursedelen.

  5) Når DHL henter pakken gir du Invoice Proforma og retursedel merket med ”Copy don’t stick” til sjåføren.

We are open for business!

Welcome to the world of payment solutions. Choose your country and start accepting payments from customers all over the world.