Spørsmål og svar

Hva betyr det når det står ”Ta dagsavstemming” på terminalen?

Dette betyr at du ikke har tatt dagsoppgjøret innen 24 timer etter dagens første transaksjon. Beskjeden kan også komme dersom terminalens minne er fullt, for eksempel hvis det er foretatt mange reserveløsninger i løpet av dagen. Vi anbefaler at du alltid tar et oppgjør på slutten av dagen for å få oppgjør for alle transaksjoner.

 

Hvorfor kan jeg ikke foreta et dagsoppgjør?

 

Vanligvis skyldes dette en nettverksveil, dvs. at terminalen ikke kan kobles opp mot oss. Du får en feilmelding, ”Ikke godkjent, kommunikasjonsfeil”, Feilsøk terminalen ved å sjekke at alle ledninger sitter ordentlig i.

Hvis du har en stasjonær terminal:
Sjekk at din internett-ruter er online. Ta omstart på ruteren og vent til den er i gang igjen. Deretter tar du omstart på terminalen. Dette kan ta 2-3 minutter.

Hvis du har en trådløs terminal:
Sjekk at SIM-kortet sitter i terminalen og virker. Dette sjekker du enklest ved å ringe din operatør. Hvis SIM-kortet ikke virker kan du ta det ut og forsøke å tørke det forsiktig. Sett det tilbake og ta omstart på terminalen. Hvis ingen av disse metodene hjelper, kontakt oss så hjelper vi deg.

Hvordan vet jeg at kjøpet har gått igjennom? 

 

Se på kvitteringen. Står det ”Godkjent”, ”Retur ok” eller ”Makulering ok” har kjøpet/returen/makuleringen gått igjennom.

Hvis du ønsker en kopi av siste kjøps kvittering, trykk ”Meny” og velg ”Kopi siste kvittering”. En kvittering skrives da automatisk ut fra det siste kjøpet. 

For å få kopi av kvittering på et tidligere kjøp gjør du slik:
Trykk ”Meny”, velg ”Rapporter”, og deretter ”Undersøke”. Nå vil du se det siste kjøpet i terminalen. Gå til foregående kjøp ved å trykke på knappene under teksten ”Siste”  (knappene under teksten) Marker kjøpet du leter etter ved å trykke på ”Meny”. Du får opp to alternativer, ”Skriv ut” og ”Makulering”, velg ”Skriv ut” for skrive ut en kopi av en kvittering.

NB! I terminalen finner du kun kjøp som ikke er dagsoppgjort. Hvis du er usikker eller har spørsmål, ta kontakt med oss, så hjelper vi deg.

 

Terminalen sier ”Kommunikasjons-feil”?

 

Vanligvis skyldes feilmeldingen at terminalen ikke kan kobles opp mot oss pga. nettverksfeil. Feilsøk ved å sjekke at alle ledninger sitter ordentlig i terminalen.

Hvis du har en stasjonær terminal:
a. Sjekk at din internett-ruter er på og virker
b. Start om ruteren
c. Vent til ruteren er i gang igjen
d. Start om terminalen, det tar ca. to minutter

Hvis du har en trådløs terminal:
a. Sjekk at SIM-kortet sitter i terminalen og virker. Dette sjekker du enklest ved å ringe din operatør.

b Ta ut SIM-kortet og tørk det forsiktig. Sett det tilbake og start om terminalen.

Hvis ingen av disse metodene hjelper, kontakt oss så hjelper vi deg.

Terminalen sier ”Ikke godkjent ” og transaksjonen blir avvist fra kortutsteder.
Det kan være flere grunner til at en transaksjon ikke godkjennes. Som oftest skyldes det en feil med korttransaksjonen. Be kunden forsøke et annet kort, eller sjekke kortet sitt. 

Hvis du er usikker og/eller din kunde har kontrollert kortet sitt, men du får samme feilmelding, ta kontakt med oss på telefon, eller e-post, så hjelper vi deg!

 

Jeg får bare blanke kvitteringer, hva slags feil er det?

 

Forsøk å snu papirrullen. Terminalen er satt opp med en termoskriver som skriver ut ved hjelp av varme og brenner teksten på papiret. Dette fungerer bare på den ene siden av kvitteringsrullen, så problemet løses som regel ved å snu rullen. Hvis problemet vedvarer, kontakt oss, så hjelper vi deg.

 

Hvordan kan jeg se dagens kjøp?

 

Trykk ”Meny”, velg ”Rapporter” og deretter ”Undersøke”. Nå kan du gjennomgå samtlige transaksjoner som er gjort i løpet av dagen. De siste kjøpene ligger øverst. Bla bakover ved å trykke på ”Foreg.”

Hvis du leter etter et spesifikt kjøp for f.eks. å skrive ut en kvittering eller makulere kjøpet, trykk ”Meny”. Alternativene ”Skriv ut” og ”Makulering” vises. Velg det som passer.

 

Hva er kortinnløsning?

 

Kortinnløsning er en tjeneste der et utsalgssted / en bedrift kan akseptere kort som betalingsmåte. Med Bamboras kortinnløsning kan du ta betalt fra Visa-, Mastercard og Diners Club-kort.  

Kortinnløsningen består av tre deler:

  1. Kontrollere og godkjenne (autorisere) kortbetalinger
  2. Samle inn kortbetalinger og sende til respektive innløsere
  3. Betale ut penger til salgsleddet/bedriften 

 

Hvorfor har jeg ikke fått pengene mine ennå? 

 

Forsinkelser i utbetalingene kommer som oftest av at det har vært feil i nattens filleveranse av transaksjonsdata. Disse feilene blir oppdaget og korrigert med en gang, men det kan dessverre føre til en liten forsinkelse av innbetalingene. Vanligvis korrigeres dette dagen etter. Kontakt oss gjerne hvis du har noen spørsmål.   

 

Jeg har fått en rapport / varsling, hva innebærer dette?

 

Dette er en spesifikasjon av salgsinnbetalingene samt de serviceavgifter som vi har samt de serviceavgifter som vi har debitert. Hvis du trenger en forklaring på hvordan du leser våre rapporter, eller hvis du har spørsmål vedrørende en spesifikk transaksjon, kontakt oss gjerne så hjelper vi deg.

 

Hva gjelder for min faktura?

Hva fakturaen viser kommer litt an på hvilket Bamboraprodukt du har.

Har du både terminal og kortinnløsning hos oss, for eksempel Bambora ONE, inneholder din faktura terminallisens samt eventuelle tilleggstjenester. Avgifter for kortinnløsning vises separat.

Hvis du har terminaler fra oss inneholder din faktura terminallisens samt eventuelle tilleggstjenester. En terminallisens er spesifikk for ditt produkt og vesentlig for at din terminal skal fungere.

Har du kortinnløsning med Bambora får du ingen faktura. I stedet får du en varsling / rapport fra transaksjonskostnadene og serviceavgiftene som vil bli trukket fra det beløpet som skal utbetales, alternativt fra bankkontoen.

Kontakt oss gjerne hvis du har noen spørsmål.

 

We are open for business!

Welcome to the world of payment solutions. Choose your country and start accepting payments from customers all over the world.