Vi ringer deg!

KOM I GANG

Registrer deg i skjemaet så kontakter vi deg snarlig.

Interchange++ enkelt forklart

Interchange++ enkelt forklart Interchange++ enkelt forklart
1 min lesing

Kostnaden for å behandle betalinger fra en kundes kreditt- eller debetkort til en butikks bankkonto bestemmes av partene som er involvert i håndteringen av transaksjonen. Interchange++ er en prismodell som bryter ned alle kostnadskomponentene for en korttransaksjon, som gir butikken en mer transparent prismodell.

Interchange++ er en prissettingsmodell som oftest brukes i Europa. Den er tilgjengelig for kortbetalinger gjort gjennom kortnettverkene Visa, Mastercard, DCI (Diners & Discover), JCB og CUP (China Union Pay). Fordelen med Interchange++ sammenlignet med blandet prissetting er full transparens og nedbryting av kostnader, hvilket resulterer i lavere avgifter totalt.

Hvordan fungerer Interchange++?

Når en korttransaksjon behandles, er det tre forskjellige kostnadskomponenter:

· Interchange-avgift

· Kortnettverksavgift

· Innløseravgift

Summen av disse tre komponentene avgjør den endelige prisen som butikken betaler for hver transaksjon.

Hvordan settes disse avgiftene?

Interchange-avgiften er på rundt 0,3–0,4 prosent i Europa. Den avgiften, samt kortnettverksavgiften, bestemmes av ulike faktorer, som hvilket land butikken og utstederen befinner seg i, bransje, kortnivå og transaksjonstype (på nett eller i butikk). Disse avgiftene bestemmes av kortnettverkene og reguleres i enkelte land.

Innløseravgiften bestemmes av Worldline i Norden.