Loading...

Vi ringer deg!

KOM I GANG

Registrer deg i skjemaet så kontakter vi deg snarlig

Jeg har fått en feilkode på min terminal

Feilkoder kan bety forskjellige ting. Her har vi samlet de vanligeste kodene.

Vennligst kontakt vår support dersom du fått en feilkode som du ikke finner nedenfor.

Error 5:

Den Kortutstedende banken avviser transaksjonen. Kunden må konktakte sin bank.

Error 55:

Feil PIN kode. Vennligst prøv på nytt.

Error 58:

Ingen innløseravtale med den spesifikke kortutsederen. Kunden bør prøve med et annet kort.

Error: 51 + 61 + 1260:

Kjøpet overskreder kortets kjøpgrense. Kunden må kontakte sin bank.

Error: Y3 + Z3 + 5000:

Ingen tilkobling til terminalen. Prøv å gjøre en restart ved å trykke på den gule knappen og kommaknappen samtidig. Hold dem nede i en kort stund, og terminalen vil starte på nytt. Hvis den slår helt av, trykker du på den grønne knappen og terminalen vil starte på nytt.

Error: 1780 + 1606:

Feil dato / klokkeslett. Nullstill terminalen to ganger og sjekk om dato, måned og år er riktig nå. Hvis den ikke har endret seg, kontakt Bamboras support.