Vi ringer deg!

KOM I GANG

Registrer deg i skjemaet så kontakter vi deg snarlig.

Slik fungerer en korttransaksjon

VÅRE LØSNINGER

1 min lesing

Selv om vi tar dem for gitt, er kortbetalinger faktisk en ganske genial innovasjon som har bidratt til å effektivisere global handel. Det smarte systemet bak kortbetalinger har skapt en rask, sikker og kontantfri måte å fullføre transaksjoner over hele verden. For å forklare hvordan det faktisk fungerer, har vi laget en guide til hvordan en korttransaksjon foregår og hvilke spillere som er involvert.

Hvem er involvert?

Kortholdere er forbrukere som bruker betalingskort utstedt av banker.

Kortutstedere er banker og finansinstitusjoner som er koblet til kortnettverkene og som er ansvarlige for å utstede kort til kortinnehaverne.

Forhandlere er bedriftseiere som godtar kortene som betalingsmåte.

Kortinnløsere er finansinstitusjonene som behandler korttransaksjonen for forhandlere.

Payment Service Provider (PSP) tilbyr betalingstjenester som betalingsterminaler eller online-checkout til forhandlere. Disse kombineres ofte med tjenester som avstemming og rapportering.

Payment gateway er en teknisk plattform som kommuniserer transaksjonen mellom forhandlere, innløsere og kortutstedere. I noen tilfeller, som med Worldline, kan ett og samme selskap fungere som både innløser, PSP og betalings-gateway.

Kortnettverk, som Visa og Mastercard, er ansvarlige for infrastrukturen som forbinder alle deler av økosystemet. De setter også opp reglene som styrer korttransaksjoner og overvåker etterlevelse. Både kortutstederen og innløseren må være en del av kortnettverket for å håndtere transaksjoner.

KORTTRANSAKSJONER

1. Autentisering
  • 1. Autentisering
  • 2. Autorisasjon
  • 3. Avstemming
  • 4 .Refusjoner

Korttransaksjonen begynner med at kortinnehaveren setter inn kortet sitt i butikkens betalingsterminal eller legger inn kortinformasjonen sin i en online checkout.

Når dette er gjort, må forhandleren først sørge for at kortet er gyldig, ikke har blitt rapportert som stjålet, og at det faktisk er kortinnehaveren som prøver å fullføre kjøpet. Dette gjøres gjennom en prosess som kalles autentisering.

Autentisering initieres av at innløseren tar kortinformasjonen fra terminalen eller checkouten og sender den til kortnettverket via en betalingsgateway. Kortnettverket ber deretter kortutstederen om å bekrefte kortets gyldighet og kontrollere at kortinnehaveren har angitt riktig PIN-kode eller passord.

Kortutstederen sender deretter sitt svar tilbake gjennom kjeden til terminalen eller kassesiden, slik at kjøpet enten kan fullføres eller nektes.

For online-korttransaksjoner brukes 3D Secure-sikkerhetsprotokoll for å verifisere identiteten til kortinnehaveren, og for betaling i butikker gjøres dette vanligvis ved at kortinnehaveren skriver inn PIN-koden sin i terminalen.

Når kortet er autentisert, kan innløseren be kortutstederen om å godkjenne selve kjøpet gjennom en såkalt autorisasjon.

Autorisasjonen følger samme prosess som autentiseringen, men denne gangen kontrollerer kortutstederen at det er penger på kortinnehaverens konto og gir innløseren tillatelse til å utføre en "capture". Dette betyr at kortutsteder reserverer penger på kontoen slik at de kan overføres til innløseren på et senere tidspunkt.

Takket være effektiviteten til kortbetalingssystemet tar det bare noen få sekunder å fullføre både autentisering og autorisasjon.

Som vi nevnte tidligere, overføres ikke pengene fra kortholderens konto til bedriftseierens konto på kjøpstidspunktet. For at den bedriftseieren skal få pengene sine utbetalt, må de først gjøre en dagsavstemming for alle transaksjonene og sende til innløseren.

Innløseren vil deretter ta dagsavstemmingene fra alle sine kjøpmenn og oppsummerere dem til noe som kalles en "clearing record" som sendes til kortnettverket.

Kortnettverket tar deretter imot "clearing records" fra innløsere over hele verden og beregner hver dag hvor mye hver kortutsteder skal overføre til hver enkelt innløser. Disse pengene overføres deretter på en og samme tid, som kalles avstemming.

Innløseren betaler deretter ut pengene for bedriftseiernes transaksjoner til deres respektive bankkontoer. Med Worldline som innløser skjer utbetalingen normalt allerede dagen etter transaksjonen. For transaksjoner som er gjort i visse valutaer

En annen viktig del av kortbetalingssystemet er at det håndterer reklamasjon dersom kortinnehaveren skulle bestride en transaksjon, også kalt "chargeback". Hvis du vil vite mer om hvordan prosessen ser ut, kan du lese mer i artikkelen vår «Slik fungerer en chargeback».


VI RINGER DEG!

Fyll ut skjemaet, så kontakter vi deg så snart som mulig og forteller mer om våre løsninger.