Vi ringer deg!

KOM I GANG

Registrer deg i skjemaet så kontakter vi deg snarlig.

Slik kan data øke din konvertering

PAYMENT PERFORMANCE

3 min lesing

Å maksimere andelen gjennomførte betalinger er en viktig, men komplisert del av e-kjøpmenns arbeid med å øke sine konverteringer. Med avanserte og innovative analyser har Bambora oppdaget nye måter for å unngå at betalinger blir avviste av feilaktige orsaker. "Vi forbedrer kjøpmennenes lønnsomhet ved å bruke dataanalyser for å gi brukbare innsikter", sier Sofia Albertsson, Head of Payment Performance på Bambora.

Konverteringsfreksvensen er en av de viktigeste effektivitetsmålene for e-kjøpmenn. Men selv om kjøpmenn investerer alt mere i utviklingen av sin brukeropplevelse for å redusere andelen forlatte handlekurver så mangler de ofte både tilgang og evnen til å tyde innløserdataen og grunnen til det avviste kjøpet.

"For å øke din omsetning og redusere andelen feilaktig avviste betalinger er du nødt til å forstå detaljene runt hvorfor kjøpene blir avviste. Vårt Payment Performance-team hjelper kjøpmenn å gjøre akkurat dette ved å kontinuerlig utvikle vår analyseevene og å finne ut hvordan vi kan gjøre «det lille ekstra» for våre kunder. Vi bruker data og arbeider tett med alle intressenter for identifisere forretningsmessige og teknologidrevne forandringer som øker konverteringene", forklarer Sofia Albertsson.

Å optimere betalingsflyten er en balansegang mellom de ulike målene som finnes innen betalingsøkosystemet. Konverteringer, svindelrisiko og transaksjonskostnader er alle tilknyttet hverandre og de tilgjengelige verktøyen og strategiene påvirker alle disse områdene. Å forbedre sikkerheten, for eksempel, fører til en økt andel godkjente betalinger , redusert svindelrisiko og lavere transaksjonskostnader, men på noen markeder fører et ekstra trinn i betalingsprosessen også til flere forlatte handlekurver.

Å tilby kjøpmenn og partners tillgang til denne typen av rådgivende funksjon fra sin innløser kan dermed skape en stor verdi. Ved å hjelpe kjøpmenn å navigere innen dette komplekse økosystemet, med mange intressenter og en stor mengde data, kan betalinger optimaliseres ved hjelp av relativt enkle og kostnadseffektive innsatser.

" Deretter økte flyselskapets andel godkjente kjøp på dette markedet med hele syv prosent, fra en sterk nivå på 87 prosent til fantastiske 94 prosent"

SOFIA ALBERTSSON, BAMBORA.

Konverteringene økte fra 87 til 94 prosent

Sofia Albertsson eksemplifiserer dette med hjelp av en kunde til Bambora, et internatsjonalt flyselskap. Da teamet hennes forberedet en av de regelmessige gjennomgangene med kunden oppdaget de at et land i Norden hadde en vesentlig høyere andel avviste betalinger enn andre nordiske land. Da de gjorde en dypere analyse av selskapets data viste det seg at en kortutstedende bank stod for 70 prosent av de avviste kjøpene.

"Vi startet en dialog med banken for å forstå grunnen til hvorfor de hadde en så mye høyere andel avviste kjøp. Til slutt gikk banken med på å endre sine rutiner for hvordan kjøpene håndteres. Deretter økte flyselskapets andel godkjente kjøp på dette markedet med hele syv prosent, fra en sterk nivå på 87 prosent til fantastiske 94 prosent".

Dette eksemplet viser hvordan en analytisk fremmgangsmåte i kombinasjon med ekspertise innen kortinnløsning og et tett samarbeid innen hele økosystemet kan føre til kjennbare forbedringer for kjøpmenn. Å frigjøre den uutnyttede kraften i kundenes betalingsdata på denne måten er ifølge Sofia Albertsson, kjernen i det som Bambora kaller «Advanced acquering» , en datadrevet fremgangsmåte for kortinnløsning som bruker analytiske verktøy for å hjelpe kunder innen enterprise-segmentet å lykkes.

VI VILL HJELPE DEG

Vi vill gjerne hjelpe deg med å finne en løsning som er skreddersydd til dine behov. Registerer deg i skjemaet så kontakter vi deg snarlig.