Vi ringer deg!

KOM I GANG

Registrer deg i skjemaet så kontakter vi deg snarlig.

Koronakrisens påvirkning på netthandelen

TRENDER & ANALYSE

AV: ANDRÉ MIKALSEN

Oktober 2020

5 min lesing

Er det én ting vi alle kan være enige om så er det at den globale pandemien COVID-19 er en av de mest disruptive hendelsene for netthandelsmarkedet som har inntruffet de siste årene. Det daglige livet har blitt snudd på hodet for de fleste av oss, og med en ny hverdag endres også vanene våre innen kjøp og salg, både fysisk og på nett. Men hva betyr egentlig denne omveltningen for bedriftene som opererer i markedet?

Flere deler av bransjen opplever sterk nedgang i salg og omsetning, og må derfor belage seg på statssubsidier for å holde hodet over vann til trafikken plukker seg opp igjen. Andre bransjer og bedrifter opplever større engasjement, mer trykk, og økt salg som følge av forbrukernes vaneendringer.

Spørsmålet vi bør stille oss er hvorvidt denne økte trafikken kommer av seg selv, eller om man som aktør i netthandelsbransjen kan finne nye kanaler for salg som tidligere kanskje ikke eksisterte?

Svaret er nok mangefasettert og for omfattende til å dekke fullstendig gjennom denne artikkelen. Men ansvaret for godt smittevern hviler både på forbrukeren og bedriftene, og når alle instansene i samfunnet blir kraftig begrenset som følge av smittevernstiltak og restriksjoner er det en naturlig konsekvens at vi sokner til netthandel fremfor fysiske butikker. Dette gjør situasjonen særs utfordrende for de bedriftene som er avhengige av at kundene fysisk besøker bedriften (utesteder, kino, frisører og lignende). Samtidig oppstår det også nye behov for produkter og tjenester som tidligere hadde mindre rom i markedet, og vi ser også nye aktører som trår frem.

Det er viktig å understreke at det er en vesentlig forskjell på det å hensynsløst «sko seg» på pandemien slik noen bedrifter gjør ved å for eksempel skape kunstig mangel i produktbeholdningen, og det å bidra til en enklere og tryggere hverdag for de som må holde seg hjemme som følge av smittefaren. Gode og trygge tilbud i en slik tid vil alltid være velkomne hos forbrukerne, og bedriftene som setter deres sikkerhet og behov først vil komme best ut av situasjonen på langsikt.

1: Dekk et behov, 2: Lever smittesikkert

Det som kanskje gir netthandelen aller mest moment i denne tiden er forbrukernes frykt for å gå ut av huset. Som forbruker gjør man kun de essensielle turene til butikken, og man blir ikke gående rundt å shoppe slik man kanskje ville gjort tidligere. Dette betyr naturlig nok nedgang i salg for de fysiske butikkene - men med et sterkt digitalt tilbud på nett kan bedriftene fortsatt nå ut til sin kundegruppe. Mange bedrifter har under koronatiden tilbudt gratis frakt, levering trygt og smittesikkert på døren, og kjørt store salgskampanjer for å trekke kundene til seg. Disse strategiene vil for bedriftene by på en umiddelbar kostnad, men på sikt sikrer de at kundene kommer tilbake så lenge behovet er der. De fleste av oss er ute etter et enkelt, smittesikkert og godt alternativ til den handlingen vi er vant til – og de bedriftene som klarer å møte disse behovene gjennom netthandel vil ofte trumfe over de aktørene som kun er ute etter raske penger på forbrukernes bekostning.

Koronapandemiens innvirkning på jobbmarkedet

Under koronakrisen har det oppstått uunngåelige permitteringer og oppsigelser som følge av kostnadskutt og redningsarbeid hos de utsatte bedriftene. Dette kan for mange nye arbeidssøkende være en utfordring hvis man ikke er oppdatert på jobbmarkedet.

Vi tok en prat med CVGuru – en bedrift som hjelper jobbsøkende nordmenn med å skreddersy sin CV og søknad. De har over de siste månedene opplevd økt handelsaktivitet for sine tjenester. Ifølge CVGuru kan denne formen for digitale tjenester være spesielt vellykket dersom man dekker et av behovene som koronakrisen har skapt, og i tillegg tilbyr forbrukerne en trygg og enkel måte å handle tjenestene på.

Økt netthandel: Ikke bare en midlertidig konsekvens

Koronapandemien er ikke alene ansvarlig for den økte trafikken i netthandelsbransjen. Dette er en trend vi allerede har sett eksplodere de siste årene. Ifølge en ny rapport fra SSB handlet nordmenn for 60 milliarder kroner i utenlandske nettbutikker i 2018 (23 og 37 milliarder fordelt henholdsvis på varer og tjenester). Dog var ikke koronaen her i 2018, men om vi undersøker tallene fra første kvartal i 2020 ser vi en betydelig økning sammenlignet med årene før. Det har blitt utført 5 % flere transaksjoner og en økning på 4 % i omsetningen sammenlignet med 1. kvartal i 2019. Vi ser at netthandelen allerede har vært på god vei til å bli den nye normen for kjøp og salg – og med koronapandemiens disruptive effekt ser vi også en kraftig økning oppå den allerede stigende grafen. Ikke bare øker netthandelsaktiviteten, men det skjer også store maktskifter i markedet som følge av endringene brakt frem av COVID-19-situasjonen. Videre kan man kun spekulere, men det er naturlig å anta at den økte bruken av netthandel som vi har opplevd under pandemien ikke bare er en midlertidig konsekvens.

Digital markedsføring

Den voldsomme økningen i netthandel betyr også naturlig nok en økning i konkurransen blant de aktørene som opererer i markedet. Med flere og flere som trekker til nettbutikkenes tilbud betyr det også at bedriftene må profilere seg gjennom markedsføringen for å kapre sine kunder. André Mikalsen, daglig leder hos Mikalsen Utvikling, som leverer tjenester innen digital markedsføring, kommenterer at de har opplevd en oppblomstrende konkurranse over alle kanalene, spesielt ettersom mange bedrifter også nå må finne nye måter å hente inn det tapte på.

Kundegrupper som tidligere kanskje ikke har benyttet seg av det varierte nettilbudet søker nå mot enklere og tryggere alternativer på nett. Du kan derfor oppleve god effekt med en målrettet kampanje, og nettsider som Facebook og LinkedIn gjør det enkelt å skreddersy dine kampanjer gjennom identifisering og segmentering av kundegruppene.

Et samfunn uten korona – veien videre for netthandelen

Det føles kanskje ikke slik ut nå, men en dag vil koronakrisen kun være et ubehagelig minne langt bak i bevisstheten. Og rundt oss vil det være et samfunn som vokste seg sterkere som følge av pandemien. Hvor netthandelen er på vei i tiåret foran oss er usikkert. Det er nemlig slik at måten vi handler på omdefineres for hvert teknologiske fremskritt vi som samfunn gjør. Med smarttelefonens inntog eksploderte netthandelen «over natten» – og hvilke nyvinninger som ligger foran oss er det vanskelig å spekulere i. Vi vet i alle fall at netthandelen er kommet for å bli.