Vi ringer deg!

KOM I GANG

Registrer deg i skjemaet så kontakter vi deg snarlig.

Slik påvirker Corona bruken av kontanter

TRENDER & ANALYSE

5 min lesing

Den pågående coronapandemien har ført til at mange virksomheter oppfordrer kundene til å betale med kort istedenfor kontanter. Til tross for vitenskapelig bevis som indikerer at kontanter ikke overfører viruset, er det fortsatt en sterk bekymring for bruk av kontanter, og spesifikt sedler. Covid-19 har definitivt endret bruken av kontanter over hele verden, er endringen her for å bli, og har den til og med framskyndet utviklingen av digitale betalinger?

Siden starten av coronautbruddet har diskusjonen om hvorvidt kontanter kan spre viruset blitt intensivert. Studier viser at europeiske sedler i gjennomsnitt inneholder 26 000 bakterier, og den gjennomsnittlige 20 pund-seddelen skifter eier 2328 ganger i løpet av den 113 måneder lange levetiden. Ifølge WHO og flere andre institusjoner, er det ingen økt smitterisiko ved bruk av kontanter sammenlignet med andre gjenstander som vi berører i hverdagen. Faktisk overlever viruset lenger på dørhåndtakene enn på sedler.

Både kontaktløse betalinger med kort og mobilbetalinger har økt som et resultat av Covid-19. Videre har flere regjeringer over hele verden oppfordret forbrukere til å betale med kort i stedet for kontant for å forhindre spredning av viruset. Men selv om de tidligste bekymringene for å spre coronaviruset gjennom kontanter har forsvunnet, er det fortsatt en motvilje blant forbrukere å bruke kontanter og spesifikt seddler. Takket være sin hurtighet og smidighet har kontaktløse betalinger fått et oppsving de siste årene og spesielt under pandemien. For å unngå å bruke kontanter og berøre gjenstander under pandemien, har enda flere begynt å betale kontaktløst. I løpet av første kvartal 2020 økte kontaktløse betalinger med hele 40% globalt, en trend som sannsynligvis vil fortsette å utvikle seg.

Pandemien endrer betalingsadferd

"Cash is king" har lenge vært mottoet for tyske forbrukere og eiere av småbedrifter, men Covid-19 har raskt endret på det. Selv om nye betalingsmåter som Apple Pay og Google Pay har kommet inn på det tyske markedet de siste årene, er kontanter fortsatt den foretrukne betalingsmåten for mange tyske bedriftseiere. I løpet av pandemien, har kontantbetalinger imidlertid avtatt betraktelig i Tyskland. I april sa 43% av respondentene i en undersøkelse at de hadde endret betalingsadferd, og 68% av dem som endret atferd, sa at de nå var mer villig til å betale med kort. På bare noen få uker gikk kontanter fra å være den forventede betalingsmåten til å være forbudt på mange steder, og butikkeiere begynte aktivt å oppmuntre til kontaktløse betalinger. Pandemien har sannsynligvis endret betalingsadferden i Tyskland raskere enn noen annen teknologi noen gang har gjort.

Kontanter gir sikkerhet i krisetider

En annen, kanskje mer uventet trend, som har blitt sett i USA og spesielt i Florida, er at folk hamstrer kontanter på samme måte som de hamstrer dopapir og vann under pandemien. Oppførselen ligner på oppførselen før en av Floridas mange orkaner. En pandemi og en orkan er to typer kriser, og når en storm nærmer seg, oppfordrer staten vanligvis innbyggerne til å ha kontanter tilgjengelig. Kontanter er en form for sikkerhet, og en ressurs som sannsynligvis ikke vil miste i verdi. Men selv om amerikanerne hamstrer kontanter, bruker de det nødvendigvis ikke. Bruken av kontanter i USA har blitt redusert under pandemien, og skiftet har gått over til mer elektroniske betalinger. I en studie fra august 2020 oppga 60% av de amerikanske respondentene at de planlegger å betale digitalt eller kontaktløst i stedet for kontanter i fremtiden på grunn av Covid-19.

Covid-19 påvirker også land der kontanter er uvanlige

Norden er allerede på vei mot et kontantfritt samfunn. Sverige er et av få land der butikkeiere kan nekte å ta imot kontanter, noe som har ført til at forbrukere har blitt vant til andre betalingsmåter. I løpet av de siste ti årene, har minibankuttak blitt redusert med rundt 8–12% på årsbasis. Under pandemien har denne utviklingen doblet seg, i løpet av april og mai var nedgangen 25%, og de foreløpige tallene for juni viste en nedgang på 24%. Skiftet fra kontanter har blitt intensivert av pandemien, men samtidig ønsker alt flere svensker at kontantene skal forbli. En studie fra januar 2020, oppga 75% av svenskene at de ønsket å beholde kontantene. Dette tallet har økt fra 72% i 2019 og 68% i 2018.

Hva skjer med de som er avhengige av kontanter?

Det er fremdeles mange mennesker over hele verden som er avhengige av kontanter, for eksempel eldre eller folk som får betalt helt eller delvis kontant, for eksempel servitører. Er denne gruppen klare for at overgangen fra kontanter til digitale betalinger kommer raskere enn forventet? Sannsynligvis ikke, noe som betyr at det finnes et behov for å beskytte kontantbruken for de som virkelig trenger det, og samtidig jobbe hardt for å sikre at alle kan være en del av den fremtidige digitale økonomien. På denne bakgrunn kan overgangen til et helt kontantløst samfunn ta mye lengre tid enn vi tror.

Har Covid-19-pandemien akselerert reisen til en fremtid der kontantbetalinger er unntak snarere enn normen rundt om i verden? Ja, frykten for å overføre coronaviruset og fremtidige virus har definitivt akselerert trenden for digitale betalingsapper, samt redusert bruken av kontanter i samfunnet. I tillegg har pandemien framskyndt trender, slik som overgangen til e-handel og nye betalingsmåter.

Bambora tilbyr fleksible betalingsløsninger for alle kanaler, både for fysisk handel og nett.

Kilde: BBC, Worldline, Deutsche Bank Research, Financial Times, Dagens Industri, The Guardian, Forbes

Fyll ut skjemaet, så kontakter vi deg så snart som mulig og forteller mer om hvordan våre løsninger kan hjelpe din bedrift.