Loading...

Vi ringer deg!

KOM I GANG

Registrer deg i skjemaet så kontakter vi deg snarlig

Slik kan betalingsdata forebygge svindel

ADVANCED ACQUIRING

Hero Container Hero Container Placehoder

Nettsvindelen blir stadig mer organisert og nettbutikkene leter etter nye måter å beskytte seg på. Dette er et område Bambora er meget opptatt av. Ved å analysere betalingsdataene på nye måter kan Bamboras betalingsteam både oppdage og forebygge svindel.

Organisert betalingssvindel har blitt et stadig større problem for store, internasjonale nettbutikker. Å bli utsatt for organiserte kriminelle nettverk som gjennomfører avanserte og orkestrerte svindelangrep kan koste millioner, og ofte tar det flere måneder før man ser omfanget av angrepet.

“Alle ønsker å ligge mest mulig i forkant, og bankene sender daglige svindelrapporter. Men fordi kortinnehaverne ikke rapporterer svindelen før de har oppdaget den, vet man ingenting før transaksjonen er gjennomført, og noen ganger tar det flere måneder før alle rapporter er mottatt”, sier Sofia Albertsson, som er leder for Bamboras betalingsteam.

Sofia Albertsson nevner en av Bamboras kunder som eksempel på hvordan et angrep kan arte seg. Bambora oppdaget at en stor internasjonal forhandler plutselig hadde en langt lavere andel av godkjente transaksjoner. Da de studerte dataene nærmere, fant betalingsteamet at det totale antallet transaksjoner hadde økt kraftig. Dette tydet på mange uvanlige transaksjoner som ble avvist.

“De fleste kjøpmenn har ikke kompetanse til å gjøre dette selv, og de trenger virkelig hjelp for å forsøke å forebygge svindel i størst mulig grad"

SOFIA ALBERTSSON

Etter hvert som etterforskningen skred frem, oppdaget Sofia Albertsson og kollegene hennes et mønster i disse uvanlige transaksjonene. Alle kortene så ut til å være utstedt i samme land, og kortene ble brukt til svært hyppige kjøpsforsøk.

“Det kom nye forsøk hvert femte sekund, noe som er altfor raskt til at det kunne være mennesker som prøvde å kjøpe noe. Vi så også at beløpet ble lavere for hvert forsøk. Vi konkluderte med at noen hadde kjøpt en bunke stjålne kortopplysninger og laget programvare som fylte en handlekurv og deretter prøvde å finne ut hvor mye penger det var på kortet. Dersom kjøpet ble avvist, tok de ut et par ting og prøvde igjen, til transaksjonen gikk gjennom”, forklarer Sofia Albertsson.

Å finne disse mønstrene i organisert svindel er ifølge Sofia Albertsson nøkkelen til å stanse den. Ved å analysere hvilken metode som blir brukt, kan Bambora gi råd om hvilke tiltak nettbutikken bør iverksette for å stoppe de aktuelle transaksjonene, samtidig som legitime transaksjoner går gjennom. Dette kan være alt fra å blokkere kort fra ett bestemt land til å innføre hastighetskontroll på korttransaksjonene.

At Sofia Albertsson og kollegene hennes oppdaget de første tegnene på organisert svindel og raskt avdekket svindlernes taktikk, betydde i dette tilfellet at de klarte å stanse svindelbølgen mens den pågikk. Dermed kunne den aktuelle nettbutikken stoppe omfattende svindel, som ellers ikke ville ha blitt oppdaget før kortinnehaverne rapporterte om det.

“De fleste kjøpmenn har ikke kompetanse til å gjøre dette selv, og de trenger virkelig hjelp for å forsøke å forebygge svindel i størst mulig grad, ettersom disse formene for kriminalitet er i sterk vekst.”