Loading...

Vi ringer deg!

KOM I GANG

Registrer deg i skjemaet så kontakter vi deg snarlig

Slik øker betalingsdata konverteringer

ADVANCED ACQUIRING

Hero Airplane Seats Hero Airplane Seats Placehoder

I jakten på høyere konverteringsrater støter nettbutikkene vanligvis på utfordringer med å øke andelen godkjente transaksjoner. Men takket være unike betalingsdata og nært samarbeid med banker og kortnettverk finner Bambora nye måter å “fikse” falske avvisninger på. “For en av kundene våre klarte vi i løpet av bare noen måneder å øke andelen godkjente transaksjoner med sju prosent”, sier Sofia Albertsson, som er leder for Bamboras betalingsteam.

Konverteringsraten er en av de viktigste indikatorene for effektiviteten på en netthandelsside, og kjøpmennene investerer stadig mer i brukeropplevelse for å prøve å redusere antallet forlatte handlekurver. Men uansett hvor hardt disse kjøpmennene jobber for å øke konverteringen, finnes det noen vesentlige faktorer de vanligvis ikke kan kontrollere. Et eksempel er andelen av godkjente transaksjoner.

Ifølge Sofia Albertsson, leder for Bamboras betalingsteam, er dette ofte et “mørkt rom” for kjøpmennene. I mange tilfeller aner de ikke en gang hvor mange kjøp som blir avvist, og selv om de vet det har de ikke tilgang til kodene som de kortutstedende bankene bruker for å avvise kjøpet.

“Hvis man vil øke andelen godkjente transaksjoner og redusere feilaktige avvisninger, er man nødt til å forstå hvorfor kjøp blir avvist. Siden vi er bindeleddet mellom kjøpmenn, kortnettverk og kortutstedende banker, sitter vi på store mengder data som kjøpmennene ikke har tilgang til”, forklarer Sofia Albertsson.

Ved å analysere alle disse transaksjonsdataene, kan Bamboras betalingsteam oppdage mønster i hvordan og hvorfor kjøp blir avvist. Disse innsiktene blir deretter analysert for å se om noen markeder, kortutstedere eller transaksjonstyper har høyere avvisningsrater og om de blir avvist på riktig grunnlag.

"Andelen økte fra 87 prosent, som er bra, til 94 prosent, som er fantastisk"

SOFIA ALBERTSSON, LEDER FOR BAMBORAS BETALINGSTEAM

Fra 87 til 94 % godkjente transaksjoner
Sofia Albertsson nevner en av Bamboras kunder, et internasjonalt flyselskap, som et eksempel på hvordan denne prosessen kan fungere. Da betalingsteamet analyserte flyselskapets andel av godkjente transaksjoner, ble det oppdaget at ett av de nordiske landene hadde langt høyere avvisningsrater enn de andre. Da de gravde dypere, så de også at 70 % av avvisningene kom fra samme bank.

“Vi tok kontakt med banken og undersøkte hvorfor deres andel av godkjente transaksjoner lå så mye lavere enn hos andre banker. Det var en langvarig prosess, men til slutt fikk vi dem til å endre behandlingen av betalingene. Dermed klarte vi å øke flyselskapets andel av godkjente transaksjoner på dette markedet med sju prosent. Andelen økte fra 87 prosent, som er bra, til 94 prosent, som er fantastisk .”

Ifølge Sofia Albertsson er dette et godt eksempel på den skjulte verdien som kan ligge i transaksjonsdataene hos en innløser. Det viser også hvordan disse dataene, ved å analysere dem riktig, kan omdannes til ekstremt verdifulle innsikter.

En annen styrke Bambora har som innløser, er det nære forholdet til banker og kortnettverk. Dette betyr at Bambora kan spille en verdifull rolle når det gjelder ikke bare å oppdage problemene, men også å se dem i sammenheng med de andre delene av betalings-økosystemet. Sofia Albertsson sier at denne kombinasjonen er kjernen i det Bambora kaller Advanced Acquiring: en datadrevet tilnærming til innløsning der man benytter analyseverktøy for å hjelpe bedriftskundene å blomstre.