Loading...

Me soitamme sinulle!

TÄYTÄ YHTEYDENOTTOLOMAKE

Hanki yrityksellesi maksuratkaisu jo tänään - me autamme sinut alkuun!
Voit myös ottaa suoraan yhteyttä myyntiimme: +358 (0)9 315 82 556 tai myynti@bambora.com

Tietoja henkilötietojen käsittelystä

Kun sinusta tulee Bambora-kauppias, Bambora käsittelee henkilötietojasi (sinua koskevia yksilöiviä tietoja). Käsittelyn tarkoituksena on tarjota Bamboran ratkaisuja sinulle tai yrityksellesi (”Tarkoitus”). Bambora AB, organisaatiotunnus 556233-9423, (”Bambora”) käsittelee sinun tai yrityksesi edustajien henkilötietoja (”Tiedot”) rekisterinpitäjänä. Bambora on maksulaitos, jolla on lupa tarjota maksupalveluja, ja toimimme Ruotsin Finanssivalvonnan valvonnassa. Tietoja on käsiteltävä, jotta sinusta tai yrityksestäsi voi tulla Bambora-kauppias.

Bamboran keräämien Tietojen tyyppi riippuu siitä, missä muodossa harjoitat liiketoimintaa. Jos harjoitat liiketoimintaa erillisen oikeussubjektin, kuten osakeyhtiön, , avoimen yhtiön tai muun riippumattoman yrityksen, kautta, keräämme ainoastaan yrityksen hallituksen jäsenten ja/tai omistajien henkilötiedot ja edustajien yhteystiedot. Tietoja ovat lähinnä nimi, henkilötunnus, osoite, omistusosuus, henkilöllisyystodistus ja se, onko henkilö itse tai hänen läheisensä poliittisesti aktiivinen toimija. Jos annat muun henkilön henkilötietoja, kehotamme kertomaan kyseiselle henkilölle näiden tietojen antamisesta ja luotamme siihen, että teet näin. Jos sen sijaan harjoitat liiketoimintaa yksityisenä elinkeinonharjoittajana, yrityksesi rekisteröintinumerona voidaan käyttää myös omaa henkilötunnustasi sen mukaan, missä maassa toimit. Tällaisessa tapauksessa liiketoimintaasi liittyvät tiedot, joihin saamme pääsyn, katsotaan henkilötiedoiksi. Liiketoimintasi oikeudellisesta rakenteesta riippumatta voimme myös kerätä tietoja maksutapahtuma-alalla toimivilta kolmansilta osapuolilta ja julkisista lähteistä.

Bamboran oikeusperuste Tietojen käsittelylle vaihtelee. Jos et harjoita liiketoimintaa yksityisenä elinkeinonharjoittajana, käsittelemme Tietoja pääasiassa lakisääteisten velvoitteiden täyttämiseksi. Tietyt käsittelytoimet perustuvat kuitenkin maksutapahtuma-alan vaatimuksiin eivätkä lakisääteisiin velvoitteisiin, ja tietyt käsittelytoimet ovat välttämättömiä voidaksemme täyttää velvoitteemme yritystäsi kohtaan. Tällaisessa tapauksessa Bambora käsittelee Tietoja oikeutetun etunsa nojalla voidakseen harjoittaa omaa liiketoimintaansa ja tarjota sinulle maksupalveluja. Jos toimit yksityisenä elinkeinonharjoittajana, Bamboran oikeusperuste Tietojen käsittelylle on sama kuin edellä, mutta se on myös välttämätöntä, jotta voimme tehdä kanssasi kauppiassopimuksen ja noudattaa sitä.

Bambora voi jakaa Tietoja muille Bambora-konserniin kuuluville yhtiöille Tarkoituksen toteuttamiseksi. Tietoja voidaan jakaa myös viranomaisille ja Bamboran luotettaville kumppaneille Tarkoituksen toteuttamiseksi. Tällaisia kumppaneita voivat olla esimerkiksi muut maksutapahtuma-alan toimijat, jotka pyytävät meiltä tietoja, tai Bamboran käyttämät tietojen käsittelijät. Näiden muiden yritysten kotipaikka voi olla EU:n/ETA:n ulkopuolella. Jos kyseessä on maa, jossa henkilötietojen suojaustaso ei ole Euroopan komission mukaan riittävä, tällainen siirto perustuu normaalisti Euroopan komission hyväksymiin vakiotietosuojalausekkeisiin, jotka koskevat henkilötietojen siirtoa EU:n/ETA:n ulkopuolisiin maihin; katso tietosuoja-asetuksen 45 ja 46 artiklat. Kopio näistä vakiotietosuojalausekkeista on osoitteessa http://ec.europa.eu/justice/data-protection/international-transfers/transfer/.

Bambora käsittelee Tietoja niin pitkään kuin yrityksesi toimii Bambora-kauppiaana, elleivät Bamboraan sovellettavat lait tai määräykset velvoita tai oikeuta Bamboraa jatkamaan käsittelyä. Joissakin tapauksissa, joissa Tietoja ei enää tarvita Tarkoituksen toteuttamiseksi, käsittely voidaan lopettaa aikaisemmin. Tällaisessa tapauksessa Tiedot poistetaan kaikista Bambora-konsernin tietokannoista.

Jos sinulla on kysyttävää siitä, miten Bambora käsittelee Tietoja, lähetä meille sähköpostia osoitteeseen support@bambora.com tai soita numeroon +46 (0) 10 10 66 000. Voit ottaa yhteyttä myös Bamboran tietosuojavastaavaan lähettämällä sähköpostia osoitteeseen dpo@bambora.com. Voit käyttää näitä yhteystietoja myös, jos haluat rekisteröitynä käyttää oikeuksiasi tietosuoja-asetuksen nojalla. Huomaa, että tietosuoja-asetukseen perustuvat oikeudet eivät ole ehdottomia. Siksi yritys käyttää jotakin oikeutta ei välttämättä johda toimiin. Lisäksi oikeuden käyttämistä koskeva vaatimuksesi voi joissakin tapauksissa johtaa siihen, että emme voi tehdä kanssasi kauppiassopimusta tai tarjota sen mukaisia palveluja. Sinulla on tietosuoja-asetuksen nojalla seuraavat oikeudet:

  • Oikeus saada pääsy tietoihin – Tietosuoja-asetuksen 15 artiklan mukaan sinulla on oikeus saada pääsy Tietoihin ja saada tiettyjä tietoja niiden käsittelystä. Nämä tiedot annetaan tässä asiakirjassa.
  • Oikeus tietojen oikaisemiseen – Tietosuoja-asetuksen 16 artiklan mukaan sinulla on oikeus vaatia oikaisemaan sinua koskevat epätarkat ja virheelliset henkilötiedot sekä täydentämään puutteelliset henkilötiedot.
  • Oikeus tietojen poistamiseen – Tietyissä tilanteissa sinulla on tietosuoja-asetuksen 17 artiklan mukaan oikeus Tietojen poistamiseen (niin kutsuttu ”oikeus tulla unohdetuksi”).
  • Oikeus käsittelyn rajoittamiseen – Tietyissä tilanteissa sinulla on tietosuoja-asetuksen 18 artiklan mukaan oikeus rajoittaa Bamboran suorittamaa Tietojen käsittelyä.
  • Oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen – Tietosuoja-asetuksen 20 artiklan mukaan sinulla on oikeus saada Tiedot Bamboralta (tai siirrättää Tiedot suoraan toiselle rekisterinpitäjälle) jäsennellyssä, yleisesti käytetyssä ja koneellisesti luettavassa muodossa.
  • Oikeus vastustaa käsittelyä – Tietosuoja-asetuksen 21 artiklan mukaan sinulla on oikeus vastustaa Bamboran tiettyjä Tietojen käsittelytoimia, mukaan lukien kaikki Bamboran oikeutettuihin etuihin perustuva Tietojen käsittely. Huomaa, että Bamboran oikeutettuun etuun perustuvan käsittelyn osalta meille voi jäädä pakottava oikeutettu etu Tietojen käsittelyyn.

Sinulla on lisäksi oikeus tehdä reklamaatio valvontaviranomaiselle, joka Ruotsissa (Bamboran kotipaikka) on Datainspektionen/Integritetsskyddsmyndigheten.