Kortterminal

 • Dagsafslutning

  Hvad betyder det, når der står ”Foretag dagsafslutning” på terminalen?

  Det betyder, at du ikke har foretaget en dagsafslutning inden for 24 timer efter dagens første transaktion. Beskeden kan også blive vist, hvis terminalens hukommelse er fuld, f.eks. hvis der har været mange offlinekøb i løbet af dagen. Vi anbefaler, at du altid foretager en dagsafslutning sidst på dagen, da det giver et jævnt flow af indbetalinger.

  Hvordan foretager jeg en dagsafslutning?

  Ingenico-terminaler:
  Tryk på ”Menu”. Du skal muligvis indtaste en terminalkode efterfulgt af ”OK” (grøn knap). Terminalkoden finder du i dit velkomstbrev.

  Vælg ”Dagsafslutning”. Terminalen spørger efter din terminalkode og gennemfører herefter en dagsafslutning.

  Hypercom- terminaler:
  Tryk på ”Home”. Du skal muligvis indtaste en terminalkode efterfulgt af ”Og” (grøn knap).

  Vælg ”Dagsopgørelse”, herefter ” Dagsafslutning”. Indtast din terminalkode (står i dit velkomstbrev), hvis terminalen beder dig om det. Afslut med ”Enter”.

  Terminalen vil spørge om ”Beløb total DKK XXXX rigtigt?”, vælg ”Ja”. Terminalen spørger herefter ”Retur total DKK XXXX rigtigt”, vælg ”Ja”. Terminalen gennemfører dagsafslutning.

  Jeg mangler en dagsafslutning – hvordan får jeg adgang til de oplysninger?

  Alle dagsafslutninger bliver gemt digitalt hos os. Du har adgang til din dagsafslutning på MyBambora eller Webmanager (se nedenfor), men du kan også kontakte os, så sender vi den til dig.


  Bambora ONE eller Bambora Device:
  Log ind på MyBambora via my.bambora.com. Tryk på ”Dagsafslutningsrapporter” i menuen til venstre.

  Bambora-terminal eller leasingkontrakt på 36 måneder (tidligere Samport):

  Log ind på Webmanager via webmanager.samport.com. Vælg ”Rapporter” i menuen øverst på siden.

  Har du ikke adgang til MyBambora eller Webmanager, så kontakt os for at få hjælp!

  Hvorfor kan jeg ikke foretage en dagsafslutning?

  For det meste er det en netværksfejl, dvs. at terminalen i øjeblikket ikke kan oprette forbindelse til os. Du modtager en fejlmeddelelse, ”Afvist,kommunikationsfejl”. Foretag en fejlfinding af terminalen ved at kontrollere, at alle kabler er korrekt tilsluttet.

  Hvis du har en kabelbaseret terminal:
  Sørg for at din internetrouter virker og er tændt. Genstart routeren og vent til den er oppe at køre igen. Genstart derefter terminalen, det kan tage 2-3 minutter.

  Hvis du har en trådløs terminal:
  Tjek at SIM-kortet sidder i terminalen og er i funktion – det gør du lettest ved at ringe til din operatør. Fungerer SIM-kortet ikke, skal du fjerne kortet og tørre det af, sæt det tilbage og genstart terminalen.

  Er der ingen af disse tiltag, der hjælper, så kontakt os, og vi hjælper dig gerne.

  Hvorfor er der forskel mellem min dagsafslutning og den indbetaling, jeg har fået?

  Det kan skyldes flere årsager, tjek følgende:

  1. Har nogle beløb på din dagsafslutning f.eks. anført American Express (Amex) eller Diners Club? Dagsafslutningen angiver altid de forskellige korttyper i forskellige totalbeløb – dem skal du huske at trække fra det samlede beløb, da de forskellige aktører sætter pengene ind i overensstemmelse med den aftale, du har med dem.

  2. Har du foretaget flere dagsafslutninger i løbet af dagen – og mangler der noget? De indbetalinger, du får, består af hele dagens omsætning, f.eks. fra 00:00 til 23:59 CET. Det er blot en indstilling af din konto hos os, som vi kan justere, hvis du ønsker det. Har du f.eks. haft to dagsafslutninger før 23:59 og én efter, er det kun de transaktioner, der er dagsafsluttet før 23:59, der bliver sendt videre til den indløsende bank ifølge den aftale, du har med den.

  3. Har du foretaget dagsafslutning? Hvis du ikke har foretaget en dagsafslutning, bliver transaktionerne ikke sendt af sted til indløsning, og udbetalingen af disse transaktioner udebliver.

  4. Har du gennemført køb, efter du har lavet en dagsafslutning, vil disse ikke blive sendt med. Du bliver derfor nødt til at foretage endnu en dagsafslutning for også at få de nye transaktioner med.

  5. Den indløsende bank kan opkræve gebyrer, inden beløbet indsættes på din bankkonto. Det betyder, at det beløb, du modtager, vil være lavere end det, der eksisterer på dagsafslutningen. Dette er aftalespecifikt og kontrolleres af din indløsende bank.

  NB! Hvis du mangler en betaling, eller er den forkert, anbefaler vi, at du først kontakter din indløser. Har du både terminal og indløsningsaftale med Bambora, er du selvfølgelig velkommen til at kontakte os, så hjælper vi dig!

 • Skifte simkort

  Hvordan skifter jeg mit simkort ud i terminalen?

  Her kommer der en vejledningsvideo til hvordan du nemt kan bytte dit simkort ud i terminalen.

 • Kom i gang med terminalen

  Hvordan kommer jeg i gang med min terminal?

  Tilslut terminalen efter de medfølgende instruktioner. For at sikre, at terminalen virker – følg instruktionen nedenfor for at opdatere parametre og foretage en dagsafslutning.

  Ingenico-terminaler

  Opdater parametre:
  Tryk på ”Menu”. Du skal muligvis indtaste en terminalkode efterfulgt af OK. Terminalkoden finder du i dit velkomstbrev. 

  Vælg ”Indstillinger” i menuen, herefter ”Opdater parameter”. Indtast terminalkoden efterfulgt af ”OK” (grøn knap). Terminalen henter nu terminalindstillinger og viser ”Henter parameter – X%”. Når terminalen når op på 100%, står der ”Parametre indlæst, genstarter”. Skærmen bliver blå og terminalen ser igen ud som normalt.

  Dagsafslutning:
  Tryk på ”Menu”. Du skal muligvis indtaste en terminalkode efterfulgt af OK. Terminalkoden finder du i dit velkomstbrev.

  Vælg ”Dagsafslutning”. Terminalen spørger efter din terminalkode og gennemfører herefter en dagsafslutning. Da du endnu ikke har taget imod nogen korttransaktioner, viser terminalen ”Tom opgørelse”.

  Hvis både parameteropdateringen og dagsafslutningen går godt, kan du være sikker på, at din terminal virker korrekt.

   

  Hypercom-terminaler

  Opdater parametre:
  1. Klik på ”Home”. Du skal muligvis indtaste en terminalkode efterfulgt af Enter (grøn knap). Terminalkoden står i dit velkomstbrev.

  2. Vælg ”Indstillinger” i menuen, tryk på den hvide knap i skærmens højre side for at bladre ned i menuen.

  3. Vælg ”Parameter”.

  4. Indtast terminalkoden efterfulgt af ”Enter” (grøn knap). Terminalen henter nu terminalindstillinger og viser ” Henter parameter – X %”. Når terminalen når op på 100%, står der ”Parametre indlæst”, og den går tilbage til menuen eller startskærmen.


  Dagsafslutning:
  Tryk ”Home”. Du skal muligvis indtaste en terminalkode efterfulgt af ”Enter” (grøn knap).

  Vælg ”Dagsopgørelse” og herefter ”Dagsafslutning”. Indtast din terminalkode (står i dit velkomstbrev), hvis terminalen beder om det. Afslut med ”Enter”.

  Terminalen spørger ”Beløb total DKK XXXX rigtigt?”, vælg ”Ja”. Terminalen vil nu spørge ”Retur total DKK XXXX rigtigt”, vælg ”Ja”. Terminalen gennemfører nu en dagsafslutning og siger ”Tom opgørelse”, fordi du endnu ikke har taget imod nogen korttransaktioner.

  Terminalen spørger ”Udskrift OK?”, vælg ”Ja”.

  Hvis både parameter-opdateringen og dagsafslutningen går godt – og dit firmanavn står på dagsafslutningen – kan du være sikker på, at din terminal virker korrekt.

  Terminalen beder om en kode – hvad betyder det?

  Din terminal er programmeret med sin egen unikke kode for at forhindre, at uautoriserede kan anvende den og få adgang til følsomme oplysninger. Din unikke terminalkode finder du i dit velkomstbrev. Kontakt os, hvis du har mistet terminalkoden.

  Hvilke indstillinger kan jeg foretage på min terminal?

  Du kan foretage flere forskellige indstillinger, se nedenfor. Hvis du vil ændre nogen indstillinger, så kontakt os, og vi hjælper.

  1. Tidlig total
  2. Drikkepenge
  3. Fjern ører
  4. Dobbelte kvitteringer
  5. Automatisk dagsafslutning
  6. Kasserer

  Hvordan kan jeg vide, at købet er gennemført?

  Tjek kvitteringen. Står der ”Godkendt”, ”Retur OK” eller ”Ugyldig OK” er købet/tilbageførslen/annulleringen gået igennem.

  Hvis du vil have en kopi af kvitteringen på de seneste køb, skal du trykke på ”Menu” og vælge ”Kvitteringskopi”. En kvittering på det seneste køb bliver automatisk udskrevet.

  For at få fat i en kvitteringskopi af et tidligere køb, skal du trykke på "Menu" og vælge "Rapporter", herefter ”Review”. Nu kan du se det seneste køb i terminalen. Gå til tidligere køb ved at trykke på knapperne under teksten ”Kopi sidste kvittering” og marker det køb, du leder efter, ved at trykke på ”Menu”. Du vil se to muligheder, ”Print” og ”Ugyldig”, vælg ”Print” for at udskrive en kopi af kvitteringen.

  For at få en kvitteringskopi af et tidligere køb skal du gøre sådan her:
  Tryk ”Menu”, vælg ”Rapporter” og herefter ”Review”. Du ser nu det seneste køb i terminalen. Herfra kan du gå til tidligere køb ved at trykke på ”Kopi sidste kvittering” (knapperne under teksten). Når du finder købet, du leder efter, tryk ”Menu”. Du vil se to muligheder, ”Print” og ” Ugyldig”. Vælg ”Print” for at udskrive en kvitteringskopi.

  NB! I terminalen finder du kun de køb, der ikke er dagsafsluttede. Transaktionerne ligger altså kun i terminalen, hvis du endnu ikke har foretaget en dagsafslutning.

  Hvis du er i tvivl om noget eller har spørgsmål, så kontakt os, og vi hjælper dig.

 • Fejlmeddelelse

  Terminalen siger ”Communication error” eller ”Kommunikationsfejl”?

  For det meste er årsagen til fejlmeddelelsen, at terminalen ikke kan oprette forbindelse til os i øjeblikket på grund af en netværksfejl. Fejlsøg ved at kontrollere om alle stik sidder ordentligt i terminalen. 

  Hvis du har en kabelbaseret terminal:
  a. Sørg for, at din internetrouter virker og er tændt.
  b. Genstart routeren.
  c. Vent til den er oppe at køre igen.
  d. Genstart terminalen, det tager ca. to minutter.

  Hvis du har en trådløs terminal:
  a. Tjek at SIM-kortet sidder i terminalen og fungerer – det gør du lettest ved at ringe til din operatør.
  b. Tag SIM-kortet ud og tør det af. Sæt det tilbage og genstart terminalen.

  Er der ingen af disse tiltag, der hjælper, så kontakt os, og vi hjælper dig.

  Terminalen siger ”Afvist”, og jeg kan ikke gennemføre et køb

  Der kan være flere grunde til, at en transaktion bliver afvist. Ofte skyldes det en fejl hos din kundes kortudsteder. Spørg om kunden kan tjekke sit kort eller evt. prøve et andet.

  Er du i tvivl, og/eller har din kunde kontrolleret kortet, men du får den samme besked fra terminalen, så kontakt os venligst på telefon eller mail, så hjælper vi dig!

  Terminalen siger ” Aflever venligst til kasserer, tryk 0”

  Denne besked får du, når terminalen ikke kan opnå forbindelse til internettet og derfor i stedet foretager et køb offline. For at gennemføre et offlinekøb kræver det kasserens godkendelse og din terminalkode, som du fik i dit velkomstbrev. Følg anvisningerne i terminalen, hvis du vil foretage et offlinekøb*. NB! Ved offlinekøb giver terminalen dig altid en ekstra kvittering, som skal gemmes af kasseren.

  *Offlinekøb sker på egen risiko. Du er selv ansvarlig for alle dine offlinetransaktioner. Ved offlinekøb har terminalen ikke kontakt med kortnetværket, og derfor sker der en lokal godkendelse ud fra kortets chip. Transaktionerne bliver gemt lokalt i terminalen, indtil den er online igen. Der er altid en risiko forbundet med det. I værste tilfælde kan samtlige køb i terminalen forsvinde, hvis noget går galt med den, inden den kan gå online igen og hente alle de gemte transaktioner.

  Terminalen siger ”Smart Card Open Failure”

  Dette er en advarsel om, at chiplæseren i terminalen er ved at holde op at fungere. Ring til os, så hjælper vi dig.

  Terminalen siger ”Invalid terminal keys”, ”Err. Sec” eller ”Alert irruption”

  Disse fejlmeddelelser indikerer, at en beskyttelsesforanstaltning i terminalen er aktiveret. Det kan være, at terminalen, bevidst eller ubevidst, er blevet udsat for ydre påvirkninger. Terminalen låser, bliver uanvendelig og skal repareres. Kontakt os venligst, så hjælper vi dig.

  Terminalen siger ”Problem under indlæsning af parametre”

  Denne besked betyder for det meste, at terminalen har et tilslutningsproblem –at den ikke kan koble sig på noget netværk. Fejlsøg venligst dit netværk og genstart udstyret. Hvis det ikke afhjælper problemet, så kontakt os, og vi hjælper dig.

  Terminalen siger ”Kun Online”

  Terminalen har forsøgt at foretage et offlinekøb på et kort, der ikke tillader det. Købet afvises direkte i terminalen, hvilket også fremgår af kvitteringen.

  Terminalen siger ”Afvist” eller ”Kort ugyldigt her”

  Der kan være flere årsager til, at kortkøbet ikke gik igennem:

  1. Korttypen er spærret i terminalen, fordi den er indstillet til at afvise køb på kort af denne type direkte.

  2. Terminalen forsøger at gennemføre noget, som kundens kort ikke tillader, f.eks. køb med signatur når det ellers kun tillader køb med pinkode.

  3. Korttypen findes ikke i terminalens database over eksisterende kort, f.eks. nye gavekort eller nye kort, der endnu ikke er indrapporteret i terminalens database.

  Hvis du har spørgsmål, så kontakt os, så hjælper vi dig.

  Terminalen siger ”Foretag dagsafslutning” eller ”Hukommelse fuld, foretag dagsafslutning”

  Terminalen vil have, at du foretager en dagsafslutning afhængig af en af følgende muligheder:

  1. Der er ikke foretaget dagsafslutning inden for 24 timer, hvilket skal gøres. Foretag venligst en dagsafslutning.

  2. Terminalens lokale hukommelse er fuld. Det betyder for det meste, at en række offlinekøb er gemt i hukommelsen og skal uploades online for at frigøre plads. Foretag venligst en dagsafslutning.

  Terminalen siger ”Terminal spærret”

  Denne fejlbesked opstår, når terminalen ikke har adgang til Bamboras server. For at løse problemet – opdater parametre og foretag en dagsafslutning.

  Hvis du har en Ingenico-terminal

  Opdater parametre:
  Tryk ”Menu”, vælg ”Indstillinger” og herefter ”Opdater parametre”. Indtast terminalkode efterfulgt af ”OK” (grøn knap). Terminalen henter terminalindstillinger og viser ”Henter parameter – X%”. Når terminalen når op på 100%, står der ”Parametre indlæst, genstarter”. Skærmen bliver blå og terminalen ser igen ud som normalt.

  Dagsafslutning:
  Tryk ”Menu” og vælg ”Dagsafslutning”.

  Hvis du har en Hypercomterminal

  Opdater parametre:
  Tryk ”Home”, vælg ”Indstillinger” og herefter ”Parametre”. Indtast terminalkoden efterfulgt af ”Enter” (grøn knap). Terminalen henter terminalindstillinger og viser ”Henter parameter – X%”. Når terminalen når op på 100% står der ” Parametre indlæst” og går tillbage til menuen eller startskærmen.

  Dagsafslutning:
  Tryk ”Home”, vælg ”Dagsopgørelse” og afslut med ”Enter”. Hvis du ikke har foretaget nogen transaktioner, spørger terminalen ”Beløb total DKK 0,00 rigtigt?”, vælg ”Ja”. Terminalen spørger herefter ”Retur total DKK XXXX rigtigt”, vælg ”Ja”. Terminalen gennemfører nu en dagsafslutning og siger ”Tom opgørelse”, herefter ”Udskrift OK?”, vælg ”Ja”.

  Hvis dette ikke løser problemet, så kontakt os, og vi hjælper dig.

 • Problemer med kvittering

  Jeg får kun blanke kvitteringer, hvad er der galt?

  Forsøg med at vende bonrullen. Din terminal er udstyret med en termisk printer, der udskriver ved hjælp af varme og derfor brænder teksten ind. Kun bonrullens ene side er modtagelig for det, så ofte kan problemet afhjælpes ved at vende bonrullen og prøve igen. Hvis problemet fortsætter, så kontakt os, og vi vil hjælpe dig.

 • Rapporter

  Hvordan kan jeg se køb foretaget i løbet af dagen?

  Tryk ”Menu”, vælg ”Rapporter” og herefter ”Review”. Nu kan du se alle transaktioner, der er foretaget i løbet af dagen med det seneste køb øverst. Gå tilbage ved at trykke på ”Kopi sidste kvittering”

  Hvis du søger et specielt køb for f.eks. at udskrive en kvittering eller annullere købet, så tryk herefter på ”Menu”. Mulighederne ”Print” og ”Ugyldig” vises, vælg det, du ønsker at gøre.

  Hvordan ser jeg en oversigt over dagens køb indtil nu?

  Tryk ”Menu”, vælg ”Rapporter” og herefter ”Review”. Dette er en oversigt over dagens salg indtil nu, nogenlunde ligesom en X-rapport. Den er nyttig, hvis du vil stemme kassen af i løbet af dagen – uden at foretage dagsafslutning. Du kan enten se den direkte på skærmen eller printe ved at trykke ”Menu” og ”Print”.

  Hvordan kan jeg se alle udførte transaktioner – ikke kun køb?

  Tryk ”Menu”, vælg ”Rapporter” og herefter ”Kvitteringsliste”. Du får nu en komplet liste over alle transaktioner, som terminalen har registreret, inkl. afviste køb. Du kan se listen på skærmen ved at bladre nedad eller printe ved at trykke ”Menu” og herefter ”Print”.

  NB! Alle rapporter er kun tilgængelige inden dagsafslutning. Ved dagsafslutning tømmes terminalens hukommelse for alle transaktioner – de forsvinder ikke, før de er uploadet digitalt til Bambora. Er der foretaget dagsafslutning, siger terminalen ”Tom opgørelse” og ”Ingen transaktioner”.

 • Ændring af adresse, selskabsform, kortindløser

  Mit firma har skiftet adresse – hvordan ændrer jeg det hos Bambora?

  Mail din nye adresse til Bambora med en adresseændringsblanket.

  Mit firma har skiftet indløsende bank – hvordan ændrer jeg det hos Bambora?

  Har du en lejet terminal, Bambora Device, så kontakt os, og vi hjælper dig. Har du købt eller lejet terminaler hos nogen af vores forhandlere, så kontakt dem i første omgang og afgiv de nye oplysninger. Så sendes det hele til os via systemet. Bambora behandler dine nye data inden for 24 timer.

  Når ændringen er gennemført, bliver forhandlerne informereret.

  Du ved vel, at Bambora også tilbyder kortindløsning, især i kombination med terminaler? Kontakt os, så fortæller vi mere!

  Mit firma har skiftet selskabsform – hvordan ændrer jeg det hos Bambora?

  Kontakt os, så ordner vi det.

 • Aftalevilkår

  Hvad er gældende for min aftale?

  Det afhænger af, hvilken aftale du har. Her kan du læse Bamboras almindelige vilkår og betingelser 

  Har du specifikke spørgsmål? Kontakt os, så hjælper vi dig.

  Hvad er mine priser?

  Dine priser finder du i den kontrakt, du har tegnet med os. Kontakt os, hvis du mangler aftalen, så hjælper vi dig.

  Hvornår udløber min kontrakt?

  Løbetiden findes i den kontrakt, du har tegnet med os. Kontakt os, hvis du mangler aftalen, så hjælper vi dig.

 • Overdragelse eller opsigelse af kontrakt

  Kan jeg overdrage min aftale til andre?

  Det kommer an på, hvilken aftale du har. Kontakt os, så finder vi ud af det.

  Hvordan opsiger jeg min kontrakt?

  Kontakt os, så hjælper vi dig. Afhængigt af dine kontraktvilkår kan der muligvis være et slutgebyr.

 • Dynamisk valutaveksling
 • Manualer
 • Returnering af terminal

  Hvordan returnerer jeg min kortterminal?

  Det er vigtigt, at du kontakter vores support (support@bambora.com) for at modtage et fragtseddel fra os, som du derefter bruger til at returnere din gamle terminal til Bambora. Hvis du har registreret en servicesag og vil modtage en serviceterminal, vil returarket blive sendt sammen med serviceterminalen.

  1) Pak din terminal og eventuelt SIM-kort forsvarligt ned i en passende pakke (hvis du har fået en serviceterminal, kan du bruge denne pakke).

  a) Hvis du har haft en Duo-løsning, skal du indsende både terminaler og Duo-kabelet.

  b) Hvis du har haft en IWL250 Bluetooth terminal, skal du også sende ladestationen med.

  2) Påsæt fragtseddel på pakken.

  3) Ring til DHL for at bestille afhentning af pakken (DHL Express 0771-400 345, DHL Fragt 0771-345 345).

  4) Tryk # 1 for at bestille en afhentning.

  5) Du skal indtaste dit fragtbrevnummer, der findes på fragtsedlen.

We are open for business!

Welcome to the world of payment solutions. Choose your country and start accepting payments from customers all over the world.